Фізичні методи аналізу

Тип: На вибір студента

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Стельмахович Б. М.ХМХ-41с, ХМХ-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ХМХ-41сдоцент Стельмахович Б. М., професор Каличак Я. М.
ХМХ-42сдоцент Стельмахович Б. М., професор Каличак Я. М.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Фізичні методи аналізу” є детальне вивчення студентами теорії і практики фізичних методів аналізу, які широко використовуються в наукових дослідженнях та аналізі найрізноманітніших об’єктів довкілля. Предмет навчальної дисципліни “Фізичні методи аналізу” включає методи аналізу, які базуються на використанні залежності фізичних параметрів визначуваного інградієнта від його якісного та кількісного вмісту. 

Результати навчання:

знати: 

  • основою вивчення курсу є база знань, отриманих студентами впродовж вивчення загальних курсів математики, фізики, загальної неорганічної, аналітичної, фізичної та органічної хімії;
  • природу рентгенівського випромінювання, способи його реєстрації; 
  • використання рентгенівського випромінювання в дифракційних та спектральних методах аналізу; 
  • основні методи дослідження твердого тіла (методи порошку, монокристалу) ;
  • основи термічних методів аналізу та можливість їх використання при дослідженні обєктів довкілля; 
  • фізична природа іонізуючого випромінювання, радіоактивність, закони радіоактивного розпаду, основні джерела радіоактивних забруднень; 
  • використання радіометричних методів в аналітичній хімії та фізичних методах аналізу,
  • використання радіометричних методів при аналізі об’єктів довкілля;

вміти:

  • використовувати сучасні програми при проведенні рентгенофазового та рентгеноструктурного аналізу; 
  • користуватися дозиметрами та радіометрами при дослідженні забруднення радіоактивними речовинами.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус