Фізичне виховання

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичного виховання та спорту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Немає
21.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ХМХ-11сКуречко Г. П.
ХМХ-12сМожаровська С. П.
ХМО-11сКуречко Г. П.
232ХМХ-11сКуречко Г. П.
ХМХ-12сМожаровська С. П.
ХМО-11сКуречко Г. П.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізичне виховання” є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і спортом, навичок здорового способу життя, навчання та удосконалення техніки оздоровчих видів рухової активності, підвищення рівня фізичної та психологічної підготовленості.

Курс розроблено таким чином, щоб студент оволодів необхідними знаннями щодо термінології фізичного виховання; отримав теоретичні та практичні відомості про зміцнення здоров’я й впровадження здорового способу життя; засвоїв методику розвитку рухових якостей; знав особливості фізичної підготовки та забезпечення потрібного рівня розвитку рухових здібностей; вмів визначати фізичний розвиток та функціональні можливості організму; вмів складати програму самостійного  оздоровчого тренування.

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

 • теоретико-методичні основи фізичної культури і спорту
 • основи формування здорового способу життя;
 • гігієнічні основи фізичного виховання (раціональне харчування, догляд за тілом, загартовування тощо);
 • історію олімпійських ігор та видатних олімпійців України;
 • методику використання найефективніших засобів та напрямків раціональної рухової активності;
 • головні вимоги до оздоровлення організму;
 • методику розвитку фізичних якостей та підвищення фізичної працездатності;
 • техніку безпеки під час виконання фізичних вправ та участі у змаганнях.

вміти:

 • застосовувати на практиці найефективніші форми, методи та засоби оздоровчої рухової активності;
 • регулювати фізичне навантаження для забезпечення вимог оздоровчої рухливої активності;
 • планувати тижневий руховий режим, застосовувати елементи спеціальної фізичної підготовки;
 • складати комплекси фізичних вправ для вирішення завдань фізичного виховання;
 • технічно правильно виконувати фізичні вправи з різних видів спорту;
 • оцінювати за об’єктивними та суб’єктивними показниками свій фізичний стан, готовність організму до занять фізичними вправами та обсяг навантаження під час виконання фізичних вправ;
 • організовувати і проводити самостійні рекреаційні та оздоровчі заняття в режимі дня та у вихідні дні;
 • володіти навичками допомоги при травмах та нещасних випадках.

Силабус:

Завантажити силабус