Електрохімічні методи аналізу

Тип: На вибір студента

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Дубенська Л. О.ХМХ-41с, ХМХ-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
852ХМХ-41сдоцент Дубенська Л. О., Ридчук П. В.
ХМХ-42сдоцент Дубенська Л. О., Ридчук П. В.

Опис курсу

До уваги студентів четвертого курсу, які спеціалізуються на кафедрі аналітичної хімії. Для дистанційного навчання прошу використовувати платформу Moodle.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні фізико-хімічні методи аналізу, які належать до електрохімічних: потенціометрія, кулонометрія, вольтамперометрія, кондуктометрія, а також електрохімічна сенсорика. Метою і завданням навчальної дисципліни “Електрохімічні методи аналізу” є ознайомлення з теорією і практикою головних електрохімічних методів аналізу, підготовка до самостійного виконання аналітичних визначень електрохімічними методами. Результатом вивчення навчальної дисципліни “Електрохімічні методи аналізу” є формування у студентів практичних навиків використання електрохімічного обладнання і методів електроаналізу. 

Результати навчання:

знати:

правила роботи в аналітичній лабораторії; хіміко-аналітичні характеристики, особливості та можливості практичного використання електрохімічних методів аналізу; основи потенціометричних визначень, класифікація, будова та принцип роботи електродів; основні засади електросенсорики; сучасні різновиди методу вольтамперометрїї (зміннострумову, імпульсну, хроновольтамперометрію тощо); основи кондуктометричного методу аналізу; основи спектроелектрохімії як методу дослідження; способи визначення фізико-хімічних констант електрохімічними методами;

вміти:

здійснювати усі етапи аналізу об’єктів електрохімічними методами аналізу – обчислювати необхідну наважку чи об’єм проби, виконувати усі стадії пробопідготовки (приготування розчинів, виконання аналітичних реакцій, одержання аналітично-активної форми аналіту), вимірювати аналітичний сигнал (виконувати титрування з потенціометричною, амперометричною, кондуктометричною детекцією кінцевої точки титрування, виконувати прямі потенціометричні визначення, прямі і непрямі кулонометричні визначення, розшифровувати вольтамперометричні криві); правильно реєструвати та математично опрацьовувати одержані числові дані, коректно оформляти звіт та представляти результати аналізу, розв’язувати розрахункові задачі з електрохімічних методів аналізу.

Матеріали

Лабораторна робота_дослідження КС методом ВА

Питання до змістових модулів

Навчальна програма

Силабус:

Завантажити силабус