Електрохімічні методи аналізу

Тип: На вибір студента

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Дубенська Л. О.ХМХ-41, ХМХ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
852ХМХ-41доцент Дубенська Л. О.
ХМХ-42доцент Дубенська Л. О.

Опис курсу

До уваги студентів четвертого курсу, які спеціалізуються на кафедрі аналітичної хімії. Для дистанційного навчання прошу використовувати платформу Moodle.

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні фізико-хімічні методи аналізу, які належать до електрохімічних: потенціометрія, кулонометрія, вольтамперометрія, кондуктометрія, а також електрохімічна сенсорика. Метою і завданням навчальної дисципліни “Електрохімічні методи аналізу” є ознайомлення з теорією і практикою головних електрохімічних методів аналізу, підготовка до самостійного виконання аналітичних визначень електрохімічними методами. Результатом вивчення навчальної дисципліни “Електрохімічні методи аналізу” є формування у студентів практичних навиків використання електрохімічного обладнання і методів електроаналізу. 

Результати навчання:

знати:

правила роботи в аналітичній лабораторії; хіміко-аналітичні характеристики, особливості та можливості практичного використання електрохімічних методів аналізу; основи потенціометричних визначень, класифікація, будова та принцип роботи електродів; основні засади електросенсорики; сучасні різновиди методу вольтамперометрїї (зміннострумову, імпульсну, хроновольтамперометрію тощо); основи кондуктометричного методу аналізу; основи спектроелектрохімії як методу дослідження; способи визначення фізико-хімічних констант електрохімічними методами;

вміти:

здійснювати усі етапи аналізу об’єктів електрохімічними методами аналізу – обчислювати необхідну наважку чи об’єм проби, виконувати усі стадії пробопідготовки (приготування розчинів, виконання аналітичних реакцій, одержання аналітично-активної форми аналіту), вимірювати аналітичний сигнал (виконувати титрування з потенціометричною, амперометричною, кондуктометричною детекцією кінцевої точки титрування, виконувати прямі потенціометричні визначення, прямі і непрямі кулонометричні визначення, розшифровувати вольтамперометричні криві); правильно реєструвати та математично опрацьовувати одержані числові дані, коректно оформляти звіт та представляти результати аналізу, розв’язувати розрахункові задачі з електрохімічних методів аналізу.

Матеріали

Лабораторна робота_дослідження КС методом ВА

Питання до змістових модулів

Навчальна програма