Хімічна екологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізичної та колоїдної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Герцик О. М.ХМХ-41, ХМХ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ХМХ-41доцент Герцик О. М.
ХМХ-42доцент Герцик О. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб висвітлити причини виникнення глобальної екологічної кризи, кризи взаємовідносин “людина–природа”, яка загрожує подальшому існуванню життя на Землі, а також встановити можливі шляхи виходу з цієї ситуації.

Метою курсу “Хімічна екологія” є висвітлення причин виникнення глобальної екологічної кризи, кризи взаємовідносин “людина–природа”, яка загрожує подальшому існуванню життя на Землі, а також встановлення можливих шляхів виходу з цієї ситуації. У межах цього курсу студенти хімічного факультету мають можливість „ознайомитися з основними закономірностями взаємодії елементів природних екологічних систем та соціоекосистем на глобальному та локальному рівнях в процесі використання природних ресурсів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні опанувати передбачений програмою матеріал, що означає:

знати

 • основні закони екології;
 • причини виникнення глобальної екологічної кризи;
 • сучасні підходи трактування основних екологічних проблем;
 • основні фізико-хімічні методи очистки води, повітря, грунтів;
 • місце та роль хімії в розв’язанні екологічних проблем.

вміти

 • встановити закономірності взаємодії природних екологічних систем;
 • оцінити екологічну ситуацію;
 • розрахувати рівень забруднення хімічними речовинами;
 • запропонувати найефективніший спосіб очистки від забруднення певного виду.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Мітрясова О. П. Хімічна екологія: навч. посібник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС., 2016. – 318 с.
 2. Зеленська, В. А. Основи екології : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – 208 с.
 3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань. – К.: Наук. думка, 2004.
 4. Іванов В. Г. І-20 Екологічна хімія : конспект лекцій / В. Г. Iванов. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 108 с.
 5. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. – К:. Вища школа, 2005.
 6. Колотило В.П. Екологія і економіка. – К.: Лібра, 2007.
 7. Юрченко Л.І. Екологія. – К.: “Вид.дім “Професіонал”, 2009.
 8. Ясинська А.М. Основи хімічної екології. – К.: Вид. Абрис, 1999.
 9. Баб’як О.С. та ін. Екологічне право України: Навч. посібник – К.: Атіка, 2000.
 10. Малишко М. Екологічне право України: Навч. посібник. -К.: Юридична книга, 2001.
 11. Микитюк О.М. та інш. Екологія людини: Підручник для студентів вищих навчальних закладів – Харків: ХДПУ “ОВС”, 2000.
 12. Герцик О.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни „Екологія” для студентів хімічного факультету. ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 26 с.

Додаткова література:

 1. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології. – К.: Каравела, 2006.
 2. Лук’янова Л.Б. Основи екології: Навч. посібник – К.: Вища шк., 2000. – 327 с.
 3. Набиванец Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія природного середовища. К.: Либідь. 1996.
 4. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість. К: Вища школа. 2005.
 5. Шевчук В.Я. Сталкін Ю.М. та інш. Екологічне підприємництво: Нав. Посібник. -К.: Мета, 2001.
 6. Правова база з питань екології та охорони природного середовища. Збірник нормативно-правових актів. – К.: Атіка, 2001.