Екологічна хімія (журналістика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Жак О. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Екологічна хімія” є дисципліною за вибором студента спеціальності  “Журналістика”.  Метою викладання дисципліни “Екологічна хімія” є формування цілісної системи знань про вплив діяльності людини на хімічні процеси у живій природі, вплив антропогенного чинника на стан навколишнього середовища, можливі шляхи вирішення проблем забруднення і деградації довкілля.

Рекомендована література

  1. Іванов С.В., Новоселов Є.Ф., Спаська О.А. Екологічна хімія. – К.: НАУ-друк, 2010. – 172 с.
  2. Холин Ю.В. „Основы экологии”: http://www-chemo.univer.kharkov.ua.
  3. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 1997. – 288 с.
  4. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – Київ: Либідь, 1993. – 304 с.
  5. Экологическая химия. / Под. ред. Корте Ф. – М.: Мир, – 1997. – 395 с.
  6. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию. – М.: Мир, – 1997. – 232 с.
  7. Скурлатов Ю.И., Дука Г.Г., Мизити А. Введение в экологическую химию. – М.: Высшая школа, – 1994. – 396 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму