Аналіз та встановлення будови органічних сполук

Тип: На вибір студента

Кафедра: органічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Карп’як В. В.ХМХ-41, ХМХ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
852ХМХ-41доцент Карп’як В. В.
ХМХ-42доцент Карп’як В. В.

Опис курсу

Розглядаються класичні методи аналізу – якісний елементний і груповий функціональний аналіз, кількісний органічний аналіз, спектральні методи – ІЧ, ЯМР і ЕПР спектроскопія, мас-спектрометрія, хроматографічні методи розділення сумішей.

Результатом вивчення навчальної дисципліни «Аналіз та встановлення будови органічних сполук» є формування у студентів знань, які стосуються методів якісного і кількісного аналізу органічних сполук (елементного та на функціональні групи), розділення сумішей органічних сполук, якісного та кількісного хроматографічного аналізу, спектральних методів дослідження для встановлення будови органічних сполук (УФ-, ІЧ-, ЯМР-спектроскопія, мас-спектрометрія). Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналіз та встановлення будови органічних сполук» є оволодіння методами аналізу органічних сполук, вміння застосовувати сучасні спектральні методи досліджень для встановлення будови органічної сполуки.

Результати навчання:

знати:

  • поняття індивідуальності та ідентичності органічної сполуки, найважливіші фізико-хімічні константи і спектральні характеристики органічних сполук;
  • методи якісного аналізу органічних сполук;
  • методи кількісного аналізу органічних сполук;
  • основні спектральні методи дослідження органічних сполук (УФ-, ІЧ-, ЯМР-спектроскопія, мас-спектрометрія);

вміти:

  • виконувати якісний і кількісний аналіз органічних сполук (елементний та на функціональні групи);
  • застосовувати спектральні методи дослідження для встановлення будови органічних сполук
    (УФ-, ІЧ-, ЯМР-спектроскопія, мас-спектрометрія).

Матеріали

Дистанційне навчання