Навчальний план та програми курсів

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 102 Хімія

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз лікарських засобів 16 32 1:2 Іспит
Вибрані розділи кристалохімії неорганічних сполук 16 16 1:1 Залік
Молекулярний дизайн 16 16 1:1 Залік
Нові матеріали на основі інтерметалічних сполук 16 32 1:2 Іспит
Поверхневі явища 16 32 1:2 Іспит
Прикладна кристалохімія 16 32 1:2 Іспит
Пробопідготовка в хімічному аналізі 16 32 1:2 Іспит
Рентгенівські методи аналізу 16 16 1:1 Залік
Саморганізація в тонкому шарі 16 32 1:2 Іспит
Синтез і властивості полімерних композитів 16 16 1:1 Залік
Стратегія і тактика органічного синтезу 16 32 1:2 Іспит
Фармацевтична хімія і фармакологія 16 32 1:2 Іспит
Функціональні матеріали 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Застосування знань
Менеджмент наукових досліджень
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Органічні реагенти в аналізі
Хімічна метрологія
16 32 1:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 90 0:5,6 Диф. залік
Електропровідні полімери 16 32 1:2 Іспит
Кінетичні методи аналізу 16 16 1:1 Залік
Комплексні сполуки в аналітичній хімії 16 32 1:2 Іспит
Курсова робота 180 0:11,3 Диф. залік
Молекулярне моделювання: теорія та прикладні аспекти 16 16 1:1 Залік
Низькомолекулярні біорегулятори 16 32 1:2 Іспит
Основи стереохімії органічних сполук 16 16 1:1 Залік
Педагогіка вищої школи 16 16 1:1 Залік
Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем 16 16 1:1 Залік
Фізичні властивості неорганічних матеріалів 16 32 1:2 Іспит
Хроматографія 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Медична хімія
Металорганічні сполуки
16 32 1:2 Залік
Хемо- та біосенсорика 32 32 2:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Біологічна хімія 32 32 2:2 Іспит
Курсова робота 180 0:11,3 Диф. залік
Методика викладання хімії у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Синтез та фізико-хімія наноструктурованих матеріалів 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Аналітичний контроль органічних забруднень
Токсикологічна хімія
16 32 1:2 Залік
Хімічний зв’язок: теорія та експеримент 16 32 1:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Магістерський семінар 30 0:1,9 Залік
Науково-дослідна практика 180 0:11,3 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика 180 0:11,3 Диф. залік