Навчальний план та програми курсів

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 102 Хімія

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Застосування знань (Application of knowledge) 16 32 1:2 Залік
Прикладна кристалохімія 16 32 1:2 Іспит
Пробопідготовка в хімічному аналізі 16 32 1:2 Іспит
Функціональні матеріали 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибрані розділи кристалохімії неорганічних сполук
Молекулярний дизайн
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Рентгенівські методи аналізу
Синтез і властивості полімерних композитів
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Аналіз лікарських засобів
Нові матеріали на основі інтерметалічних сполук
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Саморганізація в тонкому шарі
Фармацевтична хімія і фармакологія
16 32 1:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 90 0:5,6 Диф. залік
Педагогіка вищої школи 16 16 1:1 Залік
Синтез та фізико-хімія наноструктурованих матеріалів 16 32 1:2 Іспит
Стратегія і тактика органічного синтезу 16 32 1:2 Іспит
Хемо- та біосенсорика 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Інформаційні технології в хімії
Органічні реагенти в аналітичній хімії
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Кінетичні методи аналізу
Молекулярне моделювання: теорія та прикладні аспекти
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи стереохімії органічних сполук
Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Електропровідні полімери
Комплексні сполуки в аналітичній хімії
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 5:Низькомолекулярні біорегулятори
Фізичні властивості неорганічних матеріалів
16 32 1:2 Залік

3-й семестр

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Магістерський семінар 30 0:1,9 Залік
Науково-дослідна практика 180 0:11,3 Диф. залік
Педагогічна (асистентська) практика 180 0:11,3 Диф. залік