Навчальний план та програми курсів

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 102 Хімія

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Застосування знань (Application of knowledge) 16 32 1:2 Залік
Прикладна кристалохімія 16 32 1:2 Іспит
Пробопідготовка в хімічному аналізі 16 32 1:2 Іспит
Функціональні матеріали 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибрані розділи кристалохімії неорганічних сполук
Молекулярний дизайн
Рентгенівські методи аналізу
16 16 1:1 Залік
Синтез і властивості полімерних композитів 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Аналіз лікарських засобів
Нові матеріали на основі інтерметалічних сполук
Саморганізація в тонкому шарі
16 32 1:2 Залік
Фармацевтична хімія і фармакологія 16 32 1:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 90 0:5,6 Диф. залік
Педагогіка вищої школи 16 16 1:1 Залік
Синтез та фізико-хімія наноструктурованих матеріалів 16 32 1:2 Іспит
Стратегія і тактика органічного синтезу 16 32 1:2 Іспит
Хемо- та біосенсорика 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Інформаційні технології в хімії
Органічні реагенти в аналітичній хімії
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Кінетичні методи аналізу
Молекулярне моделювання: теорія та прикладні аспекти
Основи стереохімії органічних сполук
16 16 1:1 Залік
Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Електропровідні полімери
Комплексні сполуки в аналітичній хімії
Низькомолекулярні біорегулятори
16 32 1:2 Залік
Фізичні властивості неорганічних матеріалів 16 32 1:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Магістерський семінар 24 0:1,5 Залік
Методика викладання хімії у вищій школі 16 16 1:1 Залік
Педагогічна (асистентська) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Синтез та фізико-хімія наноструктурованих матеріалів
Супрамолекулярна хімія
16 24 1:1,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Біологічна хімія
Хімія природних сполук
16 32 1:2 Залік