Навчальний план та програми курсів

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014.06 Середня освіта (Хімія)

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Вища математика (освіта)48483:3Іспит
Вступ до спеціальності16161:1Залік
Іноземна мова640:4Залік
Історія України16161:1Іспит
Неорганічна хімія (освіта)641284:8Іспит
Фізичне виховання320:2Немає

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Безпека життєдіяльності16161:1Залік
Вища математика (освіта)48483:3Іспит
Іноземна мова640:4Іспит
Неорганічна хімія (освіта)4864163:4Іспит
Фізика (освіта)48483:3Іспит
Фізичне виховання320:2Залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Аналітична хімія (освіта)3210482:6,5Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Навчальна комп’ютерна практика900:5,6Диф. залік
Фізика (освіта)4848163:3Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Дія органічних речовин на психіку людини
Хімія довкілля
16161:1Залік
Інформаційні технології в освіті32322:2Залік

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Аналітична хімія (освіта)328882:5,5Іспит
Іноземна мова640:4Іспит
Історія української культури16161:1Залік
Психологія (освіта)16321:2Іспит
Філософія16161:1Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Історія хімії
Матеріали, що змінюють світ
16161:1Залік
Хімія життя16161:1Залік
Кристалохімія (освіта)32162:1Залік

5-й семестр

6-й семестр