Навчальний план та програми курсів

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014.06 Середня освіта (Хімія)

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика (освіта) 48 48 3:3 Іспит
Вступ до спеціальності 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Неорганічна хімія (освіта) 64 128 4:8 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Залік
Вища математика (освіта) 48 48 3:3 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Неорганічна хімія (освіта) 48 64 16 3:4 Іспит
Фізика (освіта) 48 48 3:3 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична хімія (освіта) 32 104 8 2:6,5 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Фізика (освіта) 48 48 16 3:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Дія органічних речовин на психіку людини
Хімія довкілля
16 16 1:1 Залік
Інформаційні технології в освіті 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична хімія (освіта) 32 88 8 2:5,5 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Психологія (освіта) 16 32 1:2 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Історія хімії
Хімія життя
16 16 1:1 Залік
Кристалохімія (освіта) 32 16 2:1 Залік