Навчальний план та програми курсів

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 102 Хімія

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Вища математика48643:4Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Історія України16161:1Іспит
Неорганічна хімія64128164:8Іспит
Фізичне виховання320:2Немає

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Вища математика48643:4Іспит
Іноземна мова640:4Іспит
Неорганічна хімія4864163:4Іспит
Фізика4848163:3Іспит
Фізичне виховання320:2Залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Аналітична хімія3296162:6Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Навчальна комп’ютерна практика900:5,6Диф. залік
Фізика4848163:3Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Дія органічних речовин на психіку людини
Хімія довкілля
16161:1Залік
Інформатика і програмування32322:2Залік

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Аналітична хімія3296162:6Іспит
Іноземна мова640:4Іспит
Історія української культури16161:1Залік
Кристалохімія32162:1Іспит
Філософія16161:1Іспит
Інформатика і програмування320:2Залік
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Матеріали, що змінюють світ
Психологія
16161:1Залік
Хімія життя16161:1Залік

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Безпека життєдіяльності 16321:2Залік
Органічна хімія48963:6Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням)16161:1Залік
Фізична хімія4864163:4Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Історія становлення і розвитку хімії як науки
Педагогіка
16161:1Залік

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Навчальна ознайомча практика900:5,6Диф. залік
Органічна хімія48803:5Іспит
Фізична хімія4864323:4Іспит
Фізичні методи дослідження32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Екологічна хімія
Парфюмерно-косметична і прикладна хімія
16161:1Залік
Методика викладання хімії16321:2Залік

7-й семестр

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Охорона праці13260,8:1,6Залік
Педагогічна практика2700:16,9Диф. залік
Хімія ВМС39522,4:3,3Іспит
Дисципліна на вибір 1:Математичні методи моделювання та оптимізації в хімії
Розрахункові методи в хімії та матеріалознавстві
Хімічний контроль об’єктів довкілля
26261,6:1,6Залік
Хімія природних сполук26261,6:1,6Залік
Дисципліна на вибір 2:Аналіз та встановлення будови органічних сполук
Електрохімічні методи аналізу
Корозія та антикорозійний захист
26521,6:3,3Залік
Дисципліна на вибір 3:Металознавство
Методи визначення кристалічної будови речовини
Методи органічного синтезу
26521,6:3,3Залік
Дисципліна на вибір 4:Оптичні методи аналізу
Хімічні джерела електричної енергії
26521,6:3,3Залік