Навчальний план та програми курсів

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 102 Хімія

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 48 64 3:4 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Неорганічна хімія 64 128 16 4:8 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 48 64 3:4 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Неорганічна хімія 48 64 16 3:4 Іспит
Фізика 48 48 16 3:3 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична хімія 32 96 16 2:6 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Навчальна комп’ютерна практика 90 0:5,6 Диф. залік
Фізика 48 48 16 3:3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Дія органічних речовин на психіку людини
Хімія довкілля
16 16 1:1 Залік
Інформатика і програмування 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична хімія 32 96 16 2:6 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Кристалохімія 32 16 2:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Інформатика і програмування 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Психологія
Хімія життя
16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Органічна хімія 48 96 3:6 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізична хімія 48 64 16 3:4 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Історія становлення і розвитку хімії як науки
Педагогіка
16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Навчальна ознайомча практика 90 0:5,6 Диф. залік
Органічна хімія 48 80 3:5 Іспит
Фізична хімія 48 64 32 3:4 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Парфюмерно-косметична і прикладна хімія
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи стандартизації
Хімія координаційних сполук
32 16 2:1 Залік
Фізичні методи дослідження 32 32 2:2 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Квантова механіка і квантова хімія 48 32 3:2 Іспит
Колоїдна хімія 32 32 2:2 Іспит
Методика викладання хімії 32 32 2:2 Залік
Політологія 16 16 1:1 Залік
Хімічна технологія 32 48 2:3 Іспит
Хімічна екологія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Процеси на заряджених міжфазних межах
Фізико-хімічний аналіз (діаграми стану)
Фізичні методи аналізу
32 32 2:2 Залік
Хімія гетероциклічних сполук 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Охорона праці 13 26 0,8:1,6 Залік
Педагогічна практика 270 0:16,9 Диф. залік
Хімія ВМС 39 52 2,4:3,3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Математичні методи моделювання та оптимізації в хімії
Розрахункові методи в хімії та матеріалознавстві
Хімічний контроль об’єктів довкілля
26 26 1,6:1,6 Залік
Хімія природних сполук 26 26 1,6:1,6 Залік
Дисципліна на вибір 2:Аналіз та встановлення будови органічних сполук
Електрохімічні методи аналізу
Корозія та антикорозійний захист
26 52 1,6:3,3 Залік
Дисципліна на вибір 3:Металознавство
Методи визначення кристалічної будови речовин
Методи органічного синтезу
26 52 1,6:3,3 Залік
Дисципліна на вибір 4:Оптичні методи аналізу
Хімічні джерела електричної енергії
26 52 1,6:3,3 Залік