Зелінський Анатолій Вікторович

Посада: науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 260-03-88

Електронна пошта: anatoliy.zelinskiy@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • діаграми стану багатокомпонентних систем
 • кристалічна структура інтерметалічних сполук

Публікації

 1. Зелінський А., Гладишевський Р. Уточнення кристалічної структури сполук RTi2Ga4. Вісн. Львів. ун-ту. 2016. Вип. 57, Ч. 1. С. 70–76.
 2. Зелінський А., Савка А., Гладишевський Р. Фазові рівноваги в системі Ca–Ti–Ga при 500 °C. Вісн. Львів. ун-ту. 2015. Вип. 56, Ч. 1. С. 3–8.
 3. Дичко Н., Зелінська О., Зелінський А., Павлюк В. Ізотермічний переріз діаграми стану системи La–Fe–Zn при 670 K. Вісн. Львів. ун-ту. 2015. Вип. 56, Ч. 1. С. 46–52.
 4. Kotsyubaylo A., Zelinskiy A., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Solid solutions of Ti in the binary compounds R3Ga2 (R = Y, Er). Chem. Met. Alloys. 2013. Vol. 6., No.3/4. P. 225–229.
 5. Зелінський А., Федорчук А., Зелінська О., Гладишевський Р. Закономірності в кристалічній будові сполук систем U–{Fe, Co, Ni}–Ga. Праці НТШ, Хім. Біохім. 2013. Т. XXXIII. C. 96–107.
 6. Зелінський А., Федорчук А., Зелінська О. Синтез та кристалічна структура сполук UMn1,43Ga0,57 та U2Fe3Ga Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2013. Вип. 54. С. 92–97.
 7. Зелінська О., Зелінський А., Павлюк В. Рентгенографічне дослідження квазібінарних систем RCo5–RZn5 (R = La, Ce, Sm, Gd, Tb). Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. 2011. Вип. 52. C. 41-47.
 8. Zelinska, O.Ya., Zelinskiy, A.V., Pavlyuk, V. Isothermal section of the Sm–Co–Zn and Gd–Co–Zn phase diagrams at 470 K. Chem. Met. Alloys, 2008, Vol. 2(1), P. 168-173.
 9. Зелінський А., Федорчук А., Зелінська О., Ноель А. Нові інтерметалічні сполуки з високим вмістом Галію в системах U–M–G. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2007. Вип. 48. С. 72-77.
 10. Chotard J.N., Tougait O., Noël H., Rogl P., Zelinskiy A., Bodak O.I. New compounds in the U-Pt-Si ternary system; crystal structure and some magnetic properties of U3Pt23Si11, U3Pt5Si and U6Pt30Si. J. Alloys Compd. V.407, №1-2. 2006. P. 36-43.
 11. Зелінська О., Павлюк В., Гореленко Ю., Зелінський А., Давидов В. Кристалічна структура і магнітні властивості тернарної сполуки SmCo4,4Zn0,6. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2004. Вип. 44. С. 67-71.
 12. Зелінський А., Федорчук А., Бодак О. Монокристальне дослідження сполуки UFe6Ga6. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2004. Вип. 44. С. 49-53.
 13. Zelinska O., Solokha P., Pavlyuk V., Zelinskiy A. New R3T1-xZnx compounds with AuCu3 structure type. Prace Naukowe Wyzszej Szkoły Pedagogichnej w Częstochowie, Chemia. 2003. Vol. 8. P. 89-91.
 14. Zelinska O.Ya., Pavlyuk V.V., Zelinskiy A.V., Davydov V.M. Synthesis and crystal structure of Tb2Co2Zn15 compound. J. Alloys Compd. 2002. 343. P. 132-134.
 15. Зелінська О., Павлюк В., Зелінський А., Бодак О. Фазові рівноваги в системі Tb–Co–Zn при 470 K. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. Вип. 41. С. 36-39.
 16. Zelinska O.Ya., Pavlyuk V.V., Zelinskiy A.V., Davydov V.M. Crystal structure of LaCo17Zn0.83. J. Alloys Compd. 2002. Vol. 333. P. 81-83.
 17. Зелінський А., Печарський В., Гринь Ю., Гібль К., Рогль П. Синтез та кристалічна структура нової тернарної сполуки UNi4Ga2. Вісн. Львів. ун-ту. 2001. Вип. 40. С. 107-111.
 18. Мякуш О.Р., Федорчук А.А., Зелинский А.В. Кристаллическая структура R26(RuxGa1-x)17 (R – Ce, Gd, Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu) и HoRu6Ga0.4. Неорг. Мат. 1998. T. 34, № 6. С. 688-691.
 19. Зелінський А., Гладишевський Є., Гринь Ю., Аксельруд Л., Федорчук А. Кристалічна структура сполуки U11Ni16. Вісн. держ. ун-ту “Львівська Політехніка”: “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. 1997. № 332. С. 10-12.
 20. Gladyshevskii E.I., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Ru–Y. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1576-1578.
 21. Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Grin Yu.N., Zelinsky A.V. Ga–Ho–Ru. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1528-1529.
 22. Dolnikova T.V., Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Ge–Tm. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1525-1526.
 23. Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Ge–Pr. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1523-1524.
 24. Opainych I.M., Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Ge–Nd. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1522-1523.
 25. Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ga–Gd–Ge. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P. 1515-1516.
 26. Grin Yu.N., Griniv I.A., Sichevich O.M., Myakush O.R., Fedorchuk A.A., Zelinsky A.V. Ce–Ga–Ge. Red Book. 1996. Vol. 41, Part 1. P.1093-1095.
 27. Зелинский А.В., Федорчук А.А. Кристаллическая структура соединения U2+xCo2Ga1-x. Неорг. мат. 1995. Т. 31, № 11. С. 1491.
 28. Zelinsky A., Grin Yu.N., Hiebl K., Rogl P., Noël H., Hilscher G., Schaudy G. U(Ni1-xGax)5 novel compounds with CaCu5–type: crystal structure and magnetism. J. Mag. Mag. Mats. 1995. Vol. 139. P. 23-32.
 29. Zelinsky A., Pecharski V.K., Hiebl K., Grin Yu., Rogl P. Synthesis and crystal structure of the novel ternary compound UNi4Ga224ièmes Journèes des Actinides. 1994. P.128-129.
 30. Zelinsky A., Grin Yu.N., Hiebl K. and Rogl P. U(Ni1-xGax)5 Novel Compound with CaCu5-type: Crystal structure and Magnetism. 22ièmes Journèes des Actinides, France, 1992. P. 85-86.

Біографія

1991 р. – закінчив з відзнакою хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.
1991-1993 рр. – навчався в аспірантурі кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка.
1993-2010 р. – молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка.
2010 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук на тему: “Взаємодія компонентів у потрійних системах U–{Fe, Co, Ga}–Ga”).
з 2011 р. – науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад