Токайчук Ярослав Олексійович

Посада: старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: yaroslav.tokaychuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • діаграми стану багатокомпонентних систем
 • кристалохімія інтерметалічних сполук

Курси

Публікації

Співавтор 78 наукових статтей та тез 95 доповідей на конференціях (перелік публікацій).

У 2016 році з друку вийшли:

 1. Boyko M., Muts N., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. New compounds with Sc2Re3Si4-type structure in the systems R–{Zr, Hf}–Ge, Chem. Met. Alloys 8 (2015) 98-105. (pdf)
 2. Senchuk O., Tokaychuk Ya., Demchenko P., Gladyshevskii R. Phase equilibria in the ternary system CeTi–Sn at 600ºC, Chem. Met. Alloys 8 (2015) 106-111. (pdf)
 3. Tokaychuk Ya. The ternary system SmGa–Sn: isothermal section of the phase diagram at 600ºC and crystal structures of the compounds, Chem. Met. Alloys 8 (2015) 112-122. (pdf)
 4. Klymentiy N., Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc3Cu7.5Al7.5, Chem. Met. Alloys 9 (2016) 78-83. (pdf)
 5. Семусьо Н.З., Луцишин Ю.Я., Пукас С.Я., Токайчук Я.О., Гладишевський Р.Є. Нові тетрарні алюмогерманіди зі структурою типу Tb2NiAl4Ge2, Укр. хим. журн. 81(56) (2015) 36-40.
 6. Семусьо Н., Луцишин Ю., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. Нові сполуки зі структурою типу Y3NiAl3Ge2, Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 57 (2016) 89-96. (pdf)
 7. Сенчук О., Демченко П., Токайчук Я., Гладишевський Р. Нові сполуки RTi6Sn4 (R = La–Nd, Sm), Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 57 (2016) 105-111. (pdf)
 8. Klymentiy N., Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc6Cu1Al11.9, Solid State Phenom. 257 (2017) 26-29. (doi)
 9. Senchuk O., Tokaychuk Ya., Demchenko P., Gladyshevskii R. Novel ternary stannides and plumbides of rare-earth metals and titanium with ZrFe6Ge4-type structures, Solid State Phenom. 257 (2017) 56-59. (doi)

Наукова біографія

Освіта:

 • 1985-1995 – Учень середньої школи № 66, м. Львів. (Атестат про повну загальну середню освіту, 1995)
 • 1995-2000 – Студент хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. (Диплом спеціаліста хіміка, викладача, 2000); Дипломна робота: “Потрійні системи {Pr,Nd}–Ga–Si”.
 • 2000-2005 – Аспірант кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Дисертація: “Синтез, структура та властивості нових сполук ґалію з р-елементами IV групи та рідкісноземельними металами церієвої підгрупи” (спеціальність 02.01.00 – неорганічна хімія). Науковий керівник: проф. Бодак О.І. (Диплом кандидата наук, 2005).

Професійна діяльність:

 • 2000 – Лаборант кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 2000-2001 – Науковий співробітник в Макс-Планк Інституті дослідження металів, м. Штутгарт, Німеччина. Тема: Критичний аналіз подвійних і потрійних систем.
 • 2002-2007 – Науковий співробітник (PostDoc) Лабораторії кристалографії Женевського університету, Швейцарія. Тема: Синтез і кристалічна структура нових інтерметалічних сполук і гідридів.
 • 2007-2008 – Науковий співробітник Лабораторії хімії і металургії рідкісноземельних металів Інституту хімії матеріалів Національного центру наукових досліджень, м. Тьє, Франція. Тема: Синтез і кристалічна структура нових інтерметалічних сполук потрійних систем Mo–{Pt,Ru}–Si.
 • з 2008 – Молодший науковий співробітник (2008), науковий співробітник (2009-2010), старший науковий співробітник (з 2011) кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема: Діаграми стану металічних систем, синтез і кристалічна структура інтерметалічних сполук.

 

Інші види діяльності:

 • 2006 – Член організаційного комітету 10 Європейської конференції з порошкової дифракції “EPDIC-10”, м. Женева, Швейцарія.
 • 2010-2016 – Член організаційних комітетів XI, XII і XIII Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук, м. Львів.
 • 2011-2016 – Член організаційних комітетів І-V Шкіл молодих науковців з дифракційних методів дослідження, м. Львів.
 • з 2008 – Профгрупорг кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад