Шпирка Зіновія Михайлівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: zinoviya.shpyrka@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • діаграми стану багатокомпонентних систем
 • кристалохімія інтерметалічних сполук рідкісноземельних металів

Курси

Публікації

Вибрані наукові публікації:

 1. Shpyrka Z.  Peculiarities of the components in the systems of the rare earth metals and germanium / Shpyrka Z. , Bodak O. I., Mokra I. R // J. Alloys Сompd. ‒ 1997. ‒ Vol. 247. ‒ P. 217–222.
 2. Шпирка З. Дослідження перетинів DyGe2RGe2, де R‒Y, Gd, Tb, Ho, Er, Tm, Lu / З. Шпирка, Л. Драб // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒  2008. ‒ Вип.49. ‒ С. 98-102.
 3. Стародуб П. Організація самостійної роботи студентів відповідно до вимог Болонського процессу / П. Стародуб,
  З. Шпирка // Вісник Львів. ун-ту. Серія пед. – 2010. – Вип. 26. – С. 85–92.
 4. Shpyrka Z. Crystal structure of new ternary Gd0.47Lu0.53Ge1.85 compound / Shpyrka, V. Pavlyuk, B. Rozdzynska-Kielbik // Coll. Abst. XII Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. Lviv, – 2013. – P.115.
 5. Лучит Л. Перерізи GdSi1,5RGe1,5 (R–Tm, Dy) / Л. Лучит, Н. Герман, З. Шпирка, Р. Серкіз // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57. – С. 34–44.
 6. Kravets O. The crystal structure of a new ternary indide Pr11Ge21In4.79 / O. Kravets, G. Nychyporuk, I. Muts, Z. Shpyrka,
  V. Hlukhyy, V. Zaremba // Chem. Met. Alloys. – 2016. – Vol. 9, No. 1/2. – P. 54–60.
 7. Шпирка З. Взаємозв’язки в хімії та біології як основа інтеграції методик їхнього викладання / З. Шпирка // Зб. наук. праць інтернет-конф. “Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика ”. Вінниця, – 2016. –Вип. 2. – С. 75-78.
 8. Fedyna L. О. Isotermal section of the phase diagram and crystal structures of theckmpounds in the ternary system Tm–Cu–Sb at 870 K / L. О. Fedyna, A. O. Fedorchuk, V. M. Mykhalichko, Z. M. Shpyrka, M. F. Fedyna //  Solid State Scie. – 2017. – Vol. 69. – P. 7-12.
 9. Шпирка З. Уточнення кристалічної структури фаз у системі Sc-Ce-Ge / З. Шпирка, В. Гренюх, Н. Герман, В. Павлюк //Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. – 2017. – Вип. 58.Ч. 1. – С. 93-101.
 10. Кравчук О. Дослідження квазібінарного перерізу  SmGe2-LuGe/  О. Кравчук, З. Шпирка,Н. Герман, В. Павлюк //Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. – 2017. – Вип. 59.Ч. 1. – С. 83-89.  (https://doi.org/10.30970/vch.5901.083)
 11. Shpyrka Z. The isothermal Section of the Phase Diagram of Dy-Sm-Ge Ternary System at 873 K / Shpyrka Z., Kluziak K., Rożdżyńska-Kiełbik B., Stetskiv A., Pavlyuk V. //Journal of Phase Equilibria and Diffusion. – 2018. – Vol.39. – Р. 750-765. (https://doi.org/10.1007/s11669-018-0665-9)
 12. Зелінська О. Я. Науково-методичний підхід до вивчення гідролізу солей в шкільному курсі хімії / О. Я. Зелінська,
  З. М. Шпирка, В. В. Павлюк // ІV Науково-метод. конф. “Сучасні тенденції навчання хімії”. Львів. 14 квітня,  – 2018.– С.18.

Навчальні посібники:

 1. Коник М.Б. Неорганічна хімія (робоча програма, лабораторні роботи, задачі, вправи) для студентів першого курсу біологічного та геологічного відділень Природничого колледжу / М.Б. Коник, З.М. Шпирка // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. Львів. – 2004. – 98 с.
 2. Стародуб П. К.  Перевір себе. Загальна хімія в задачах / П. К. Стародуб, З. М. Шпирка, Н. М. Муць, Г. П. Ничипорук. Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів. За редакцією д.х.н., проф. Гладишевського Р. Є. // Львів, ТОВ Поліграфія. – 2009. – 216 с.
 3. Стародуб П. К.   Перевір себе 2. Неорганічна хімія в задачах. / П. К. Стародуб, З. М. Шпирка, Н. М. Муць, Г. П. Ничипорук / Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів. За редакцією д.х.н., проф. Гладишевського Р. Є. // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 220 с.
 4. Котур Б. Я. Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем. Лабораторий практикум / Б. Я. Котур, З. М. Шпирка,
  Г. П. Ничипорук, О. Я. Зелінська // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 104 с.
 5. Шпирка З. М. Методика викладання хімії. Практикум / За редакцією член-кореспондента НАН України, професора
  Р. Є. Гладишевського // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018, – 190 с.

Біографія

Народилася 28 грудня 1957 року у м. Львів. Хімік, кандидат хімічних наук (1990). Тема дисертації:  “Фазові рівноваги, кристалічна структура і фізичні властивості сполук в потрійних системах {Y, La, Gd, Lu}–Ce–Ge і {Y, Ce, Nd, Dy}–Sc–Ge”.

На кафедрі неорганічної хімії працює з 1975 року на посаді техніка, лаборанта та інженера науково-дослідної частини.

У 1981 році закінчила з відзнакою хімічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

З 1986 по 1990 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі неорганічної хімії Львівського державного університету імені І. Франка та працювала на посаді молодшого наукового співробітника. Після захисту кандидатської дисертації працювала науковим співробітником та старшим науковим співробітником науково-дослідної частини і за сумісництвом ‒  асистентом кафедри неорганічної хімії.

З березня 1999 року ‒ асистент кафедри неорганічної хімії.

З 2002 р. ‒ доцент кафедри неорганічної хімії.

У 2004 р. ‒ присвоєно вчене звання доцент.

Список науков0-методичних праць ‒ понад 140,   навчально-методичних посібників ‒  19.

Нагороди

 1. Нагороджена грамотою Львівської обласної держадміністрації за активну участь в роботі IV етапу LII Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії.
 2. Нагороджена грамотою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та значні здобутки у науково-педагогічній діяльності.
 3. Нагороджена грамотою Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за багатолітню сумлінну працю і високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців та з нагоди ювілейного дня народження.

Методичні матеріали

Методичні вказівки:

 1. Шпирка З. М. / Робоча програма та методичні вказівки з курсу “Загальна і неорганічна хімія” для студентів I курсу геологічного факультету заочного навчання / З. М. Шпирка, П. К. Стародуб // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2000. ‒ 10 с.
 2. Шпирка З. М. / Робоча програма та методичні вказівки з курсу “Загальна і неорганічна хімія” для студентів I курсу геологічного факультету, спеціальність “Геологія”./ З. М. Шпирка, П. К. Стародуб // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2000. ‒ 16 с.
 3. Шпирка З. М.  Методичні вказівки до вивчення курсу “Методика викладання хімії” для студентів біологічного факультету / З. М. Шпирка, І. Р. Мокра, О. І. Бодак //Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2002. ‒ 27 с.
 4. Стородуб П. К. Робоча програма та методичні вказівки з курсу “Загальна і неорганічна хімія” для студентів I курсу геологічного факультету заочного навчання / П. К. Стородуб, М. Б. Коник, З. М. Шпирка  // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2005. ‒ 11 с.
 5. Шпирка З. М.  Методичні матеріали до вивчення курсу “Методика викладання хімії” для студентів заочної форми навчання біологічного факультету / З. М. Шпирка, І. Р. Мокра, О. І. Бодак //Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2006. ‒ 50 с.
 6. Павлюк В. В. Робоча програма та плани лабораторного практикуму з курсу “Неорганічна хімія” для студентів 1-го курсу біологічного факультету./ В. В. Павлюк, З. М. Шпирка  // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2006. ‒ 16 с.
 7. Стуродуб П. К. Методичні матеріали до вивчення курсу “Загальна і неорганічна хімія” для студентів заочної форми навчання геологічного факультету (напрям 40103 “Геологія”) / П. К. Стуродуб, Н. М. Муць, З. М. Шпирка // Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. ‒ 2008. ‒ 73 с.
 8. Шпирка З.М. Робоча програма навчальної дисципліни та методичні матеріали до вивчення курсу “Методика викладання хіміїˮ для студентів гуманітарно-природничого факультету Інституту післядипломної освіти / З.М. Шпирка // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 55 с.
 9. Шпирка З.М. Програма і методичні матеріали до педагогічної практики студентів-магістрів хімічного факультету / З.М. Шпирка, О.Я. Зелінська // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 45 с.
 10. Шпирка З. М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Фізико-хімічний аналіз (діаграми стану)ˮ для студентів хімічного факультету / З. М. Шпирка // Львів: Видавн. центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 27 с.
 11. Павлюк В. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Неорганічна хіміяˮ для студентів біологічного факультету / В. В. Павлюк, З. М. Шпирка // Львів: Видавн. центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 42 с.
 12. Шпирка З. М. Методичні рекомендації до комплексного державного іспиту (дисципліна “Методика викладання хіміїˮ) для студентів біологічного факультету / З. М. Шпирка, М. Б. Коник // Львів: Видавн. центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 46 с.
 13. Коник М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Методика викладання хімії” для студентів біологічного факультету / М. Б. Коник, З. М. Шпирка // Львів: Малий видавн. центр біолог. ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 48 с.
 14. Шпирка З. М. Програма і методичні матеріали до педагогічної (асистентської) практики студентів ОС “Магістр – хімічного факультету / З. М. Шпирка, О. Я. Зелінська // Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 46с.

Розклад