Семусьо Наталія Зеновіївна

Посада: науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: nataliya.semuso@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

кристалохімія тернарних і тетрарних алюмосиліцидів та алюмогерманідів рідкісноземельних металів

Публікації

Співавтор 1 бібліографічного довідника, 21 наукової статті та тез 35 доповідей на конференціях (перелік публікацій).

У 2016 році з друку вийшли:

 • Klymentiy N., Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc3Cu7.5Al7.5. Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 1/2. P. 78-83 (pdf).
 • Семусьо Н., Луцишин Ю., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. Нові сполуки зі структурою типу Y3NiAl3Ge2. Вісник Львів. ун-ту., Серія хім. 2016. Вип. 57, Ч. 1. С. 89-96 (pdf).
 • Klymentiy N., Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc6Cu24.1Al11.9. Solid State Phenom. 2017. Vol. 257. P. 26-29 (doi).
 • Klymentiy N., Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc6Cu24.1Al11.9. Book Abs. 20 Int. Conf. Solid Compd. Transition Elem. Zaragoza, 2016. P. 344.
 • Klymentiy N., Semuso N., Pukas S., Gladyshevskii R. Ternary compounds in the
  Sc-Cu-Al system. Coll. Abs. XIII Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. Lviv, 2016. P. 95.
 • Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. A quaternary compound in the Y-Mn-Al-Ge system. Coll. Abs. XIII Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. Lviv. 2016. P. 101.

Біографія

СЕМУСЬО (НАКОНЕЧНА) Наталія Зеновіївна (14.I.1969, м. Львів)

Хімік-неорганік, кандидат хімічних наук (Потрійні системи {Pr,Tb}-Al-{Si,Ge}. Фазові рівноваги, кристалічні структури і електричні властивості сполук, 2002). Закінчила хімічний факультет Львівського національного університету (1993), заочну аспірантуру (2001). У 1986–93 лаборант, 1993–2002 інженер, 2002–10 молодший науковий співробітник, з 2010 науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського університету. Наукові інтереси: діаграми стану та кристалічна структура сполук у потрійних системах з алюмінієм. Близько 60 наукових праць.

Проекти

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем, проектів, ґрантів.

 

Науково-дослідні держбюджетні теми:

 • “Синтез нових інтерметалічних сполук, дослідження їх структури і властивостей з метою пошуку нових неорганічних матеріалів” (1997-1999 рр.),
 • “Синтез нових інтерметалічних сполук та встановлення взаємозв’язку між їх складом, структурою і властивостями” (2000-2002 рр.),
 • “Кристалохімія інтерметалічних сполук (діаграми стану, структура, властивості) – основа пошуку нових матеріалів” (2003 р.),
 • “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів”, “Металіди та оксиди: синтез, кристалохімія модульованих і композитних структур і властивості” (2006-2008 рр.),
 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009-2011 рр.),
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012-2014 рр.),
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017 рр.).

 

Проекти Компанії “Матеріал Фази Дані Система” (Швейцарія):

 • “Пошук закономірностей серед неорганічних сполук” (2002 р.),
 • “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук” (2015 р.),
 • “Пошук нових структурних типів” (2014-2015 рр.).

 

Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (США):

 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук з елементами ІІІ/ІV груп” (2007-2010 рр.),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук” (2011-2017 рр.).

Розклад