Ромака Любов Петрівна

Посада: провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-45-03

Електронна пошта: lyubov.romaka@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Вивчення фізико-хімічної взаємодії у металічних системах за участю РЗМ, перехідних металів та олова (стибію), кристалохімії багатокомпонентних інтерметалідів та виявлення взаємозв’язку між кристалічною структурою, елементним складом та фізичними властивостями інтерметалічних сполук, зокрема структурного типу MgAgAs, з метою пошуку нових функціональних матеріалів.

Публікації

Монографія

В. В. Ромака, Л. П. Ромака, В. Я. Крайовський, Ю. В. Стадник. Станіди рідкісноземельних та перехідних металів. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2015. – 224 с.

Вибрані публікації

 1. Stadnyk Yu. Crystal, electronic structure and electronic transport properties of the Ti1−xVxNiSn (х=0–0.10) solid solutions / Yu. Stadnyk, A. Horyn’, V.V. Romaka, Yu. Gorelenko, L.P. Romaka, E.K. Hlil, D. Fruchart // J. Solid State Chem. – 2010. – Vol. 183. – P. 3023-3028.
 2. Romaka V.V. Contribution to the investigation of ternary Lu–Ni–Sn system / V.V. Romaka, L. Romaka // J. Alloys Compd. – 2011. – Vol. 509. – P. 4530-4533.
 3. Romaka V.V. Crystal structure peculiarity and magnetic behavior of R2Cu4-xSn5+x (R=Gd, Tb and Dy) compounds / V.V. Romaka, D. Gignoux, L. Romaka, N. Skryabina, D. Fruchart, Yu. Stadnyk // J. Alloys Compd. – 2011. – Vol. 509. – P. 5206-5210.
 4. Romaka V.V. Peculiarity of component interaction in {Y,Dy}-Mn-Sn ternary systems / V.V. Romaka, M. Konyk, L. Romaka, V. Pavlyuk, H. Ehrenberg, A. Tkachuk // J. Alloys Compd. – 2011. – Vol. 509. – P. 7559-7564.
 5. Stadnyk Yu.V. Structural and thermoelectric properties of Z1-xErxNiSn solid solutions / Yu.V. Stadnyk, A.M. Goryn’, V.V. Romaka, Yu.K. Gorelenko, L.P. Romaka, N.A. Mel’nichenko // Inorganic Mater. – 2011. – Vol. 47. – P. 637-644.
 6. Romaka L. Peculiarities of component interaction in {Gd, Er}-V-Sn ternary systems at 870 K and crystal structure of RV6Sn6 stannides / L. Romaka, Yu. Stadnyk, V.V. Romaka, P. Demchenko, M. Stadnyshyn, M. Konyk // J. Alloys Compd. – 2011. – Vol. 509. – P. 8862-8869.
 7. Romaka L. New binary compounds in the Lu-Ni system / L. Romaka, V. Romaka, Yu. Stadnyk // Chem. Met. Alloys. – 2011. – Vol. 4(1/2). – P. 89-93.
 8. Kaczorowski D. Magnetic and electrical transport properties of Gd2CoGe6 and Tb2CoGe6 germanides / D. Kaczorowski, M. Konyk, L. Romaka // J. Alloys Compd. –2012. – Vol. 526. – P. 22-24.
 9. Romaka V.V. Interaction of Vanadium with Iron and Antimony at 870 and 1070 K / V.V. Romaka, L. Romaka, Yu. Stadnyk, V. Gvozdetskii, R. Glsdyshevskii, N. Skryabina, N. Melnychenko, V. Hlukhyy, T. Fassler // Eur. J. Inorg. Chem. – 2012. – P. 2588-2595.
 10. Romaka L. Interaction of the components in Y–Ni–Sn ternary system at 770 K and 670 K / L. Romaka, Yu. Dovgalyuk, V.V. Romaka, I. Lototska, Yu. Stadnyk // Intermetallics. – 2012. – Vol. 29. – P. 116-122.
 11. 11. Melnychenko-Koblyuk N. Interaction between the components in the {Zr, Hf}-Ag-Sn ternary systems / N. Melnychenko-Koblyuk, V.V. Romaka, L. Romaka, Yu. Stadnyk // Chem. Met. Alloys. – – Vol. 4. – P. 234-242.
 12. Romaka V.A. Features of defect formation and electroconductivity mechanisms in HfNi1-xCoxSn thermoelectric material / V.A. Romaka, Yu.V. Stadnyk, P. Rogl, L.P. Romaka, E.K. Hlil, V.Ya. Krayovskyy, A.M. Horyn //J. Thermoelectricity. – 2012. – Vol. 3. – P. 22-31.
 13. Romaka V.V. Phase equilibria, formation, crystal and electronic structure of ternary compounds in Ti-Ni-Sn and Ti-Ni-Sb ternary systems / V.V. Romaka, P. Rogl, L. Romaka, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, A. Grytsiv, M. Falmbigl, N. Skrybina // J. Solid State Chem. – 2013. – Vol. 197. – С. 103–112.
 14. Romaka V.V. Peculiarities of structural disorder in Zr- and Hf-containing Heusler and half-Heusler stannides / V.V. Romaka, P. Rogl, L. Romaka, Yu. Stadnyk, A. Grytsiv, O. Lakh, V. Krayovskii // Intermetallics. – 2013. – Vol. 35. – P. 45–52.
 15. Tyvanchuk Yu. Magnetic properties RNi5Sn (R = Pr, Nd) compounds / Yu. Tyvanchuk, L. P. Romaka, A. Szytula, R. Duraj, A. Zarzycki // Acta Phys. Pol. A. 2013. – Vol. 123. – P. 145–147.
 16. 16. Duraj R. Magnetic properties of RE2MnGe6 (R = La, Ce) and YMn3Ge2 germanides / R. Duraj, M. Konyk, J. Przewoznik, L. Romaka, A. Szytula // Solid State Sci. 2013. – Vol. 25. – P. 11–14.
 17. 17. Romaka L. Features of formation of ternary phases in Ti-Fe-Sn ternary system at 773 K / L. Romaka, V.V. Romaka, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko // Chem. Met. Alloys. – – Vol. 6, № 1/2. – P. 12–19.
 18. 18. Romaka L. Structural, magnetic and electronic transport studies of RAgSn2 compounds (R = Y, Tb, Dy, Ho and Er) with Cu3Au-type / L. Romaka, V.V. Romaka, I. Lototska, A. Szytula, B. Kuzhel, A. Zarzycki, E.K. Hlil, D. Fruchart // Mater. Sci. – 2013. – Vol. 36, No. 7. – P. 1247–1253.
 19. 19. Romaka V.V. Peculiarities of thermoelectric half-Heusler phase formation in Zr-Co-Sb ternary system / V.V. Romaka, L. Romaka, P. Rogl, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, R. Korzh, Z. Duriagina, A. Horyn // Alloys Compd. – 2014. – Vol. 585. – P. 448–454.
 20. 20. Konyk M. The V-Cu-Sb ternary system at 773 K: Crystal, band structure, and physical properties / M. Konyk, L. Romaka, P. Demchenko, V.V. Romaka, Yu. Stadnyk, A. Horyn // Alloys Compd. – 2014. – Vol. 589. – P. 200–206.
 21. 21. Romaka L. Peculiarity of component interaction in Zr-Mn-{Sn,Sb} ternary systems / L. Romaka, A. Tkachuk, Yu. Stadnyk, V.V. Romaka, A. Horyn, R. Korzh // Alloys Compd. – 2014. – Vol. 611. – P. 401–409.
 22. Romaka V.А. Peculiarities of structural, energy and kinetic characteristics of VFe1-хTixSb thermoelectric material / V.А. Romaka, P. Rogl, Yu.V. Stadnyk, L.P. Romaka, R.О. Korzh, D. Kaczorowski, V.Ya. Krayovskyy, А.М. Horyn // J. Тhermoelectricity. – 2014. – T. 4. С. 40-50.
 23. 23. Romaka V.А. Fiatures of the electron structure and conduction mechanisms in the Zr1-xCexNiSn thermoelectric material / V.А. Romaka, P. Rogl, Yu. V. Stadnuk, L. P. Romaka, D. Kaczorowski, V.Ya. Krayovskyy, R.О. Korzh, А.М. Horyn // J. Thermoelectricity. – 2014. – Т. 5. – С. 12–
 24. 24. Ромака В. А. Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1-xTixFeSb. I. Особливості електрокінетичних характеристик / В. A. Ромака, П. Рогль, Ю. В. Стадник, Л. П. Ромака, Р. O. Koрж, Д. Kaчаровський, В. Я. Kрайовський, А. М. Горинь // Фіз. xім. тверд. тіла. – 2015. – Т. 16, № 1. – С. 111–
 25. 25. Ромака В. А. Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1-xTixFeSb. ІІ. Особливості кристалічної та електронної структур / В. A. Ромака, П. Рогль, Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, Р. O. Koрж, В. Я. Kрайовський, Т. М. Ковбасюк, Н. В. Цигилик // Фіз. хім. тверд. тіла. – 2015. – Т. 16, № 2. – С. 335–
 26. 26. Romaka L. Phase relationships in the {Ho,Er}-Ni-Sn ternary systems at 673 K and crystal structure of new ternary compounds / L. Romaka, I. Romaniv, V. Romaka, V. Pavlyuk // J. Alloys Compd. – 2015. – Vol. 631. – P. 288–297.
 27. Romaka V.V. Peculiarities of thermoelectric half-Heusler phase formation in Gd-Ni-Sb and Lu-Ni-Sb ternary systems / V.V. Romaka, L. Romaka, A. Horyn, P. Rogl, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, M. Orlovskyy, V. Krayovskyy // J. Solid State Chem. – 2016. – Vol. 239. – P. 145–152.
 28. 28. Romaka L. Interaction of the components in the V-{Fe,Ni}-Sn ternary systems / L. Romaka, M. Konyk, Yu. Stadnyk, A. Horyn, V. V. Romaka, R. Serkiz, V. Krayovskyy // Chem. Met. Alloys. –2015. Vol. 8, No. 3/4. – P. 75–82.
 29. Ромака В. А. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу Hf1-xYxNiSn / В.А. Ромака, П. Рогль, Л.П. Ромака, Ю. В. Стадник, Д. Качаровський, В. Я. Крайовський, О. І. Лах // Термоелектрика. – 2015. –Т. 4.– С. 30-38.
 30. Ромака В.А. Дослідження особливостей механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу Hf1-xTmxNiSn / В.А. Ромака, П.-Ф. Рогль, Л. П. Ромака, В. Я. Крайовський, Ю. В. Стадник, Д. Качаровський, А. М. Горинь // Термоелектрика. – 2015. –Т. 6.– С. 44-52.
 31. Ромака Л. П. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик напівпровідників RNiSb (R=Gd, Lu) / Л. П. Ромака, В. В. Ромака, Ю. В. Стадник, В. Я. Крайовський, Д. Качаровський, А. М. Горинь // Фіз. хім. тверд. тіла – 2016. – Т. 17, № 1. – С. 37–42.
 32. Ромака Л. П. Дослідження особливостей кристалічної та електронної структур напівпровідникового твердого розчину Hf1-xTmxNiSn / Л. П. Ромака, В. В. Ромака, В. Я. Крайовський, Ю. В. Стадник, П. Ф. Рогль, А. М. Горинь // Фіз. хім. тверд. тіла. – 2016. – Т. 17, № 2. – С. 212–221.
 33. Romaka L. Contribution to the investigation of Sm-Cu-Sn ternary system / L. Romaka, V. V. Romaka, A. Horyn, Yu. Stadnyk // Chem. Met. Alloys. –2016. Vol. 9, No. 1/2. – P. 72–77.

 

Біографія

Закінчила з відзнакою хімічний факультет Львівського університету імені Івана Франка в 1980 році. В 1984 році захистила кандидатську дисертацію „Фазовые равновесия, кристаллические структуры и свойства соединений в системах R-{Ni,Cu}-Sn, где R=Ce,Pr,Gd,Lu”. У 1998 році отримала вчене звання “старший науковий співробітник”.

Розклад