Пукас Світлана Ярославівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії, старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: svitlana.pukas@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • кристалічна структура алюмінідів, силіцидів і германідів рідкісноземельних металів

Курси

Публікації

Співавтор навчального посібника, 28 наукових статей, 48 тез доповідей на конференціях, 12 статей про Львівську кристалохімічну школу та її представників, кафедру неорганічної хімії (перелік публікацій).

У 2016 році опубліковано:

 1. Гладишевський Р.Є., Пукас С.Я. Прикладна кристалохімія. Практикум. Видання третє, доповнене. Львів: ТзОВ “Діпіай”. 2016. 100 с.
 2. Klymentiy N., Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc3Cu7.5Al7.5. Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 1/2. P. 78-83 (pdf).
 3. Семусьо Н., Луцишин Ю., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. Нові сполуки зі структурою типу Y3NiAl3Ge2. Вісник Львів. унів., Серія хім. 2016. Вип. 57, Ч. 1. С. 89-96 (pdf).
 4. Klymentiy N., Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc6Cu24.1Al11.9. Solid State Phenom. 2017. Vol. 257. P. 26-29 (doi).
 5. Klymentiy N., Pukas S., Gladyshevskii R. Quaternary derivatives of the structure type BaHg11. Solid State Phenom. 2017. Vol. 257. P. 64-67 (doi).

Біографія

Народилася 11 вересня 1980 року в с. Угринів Сокальського району Львівської області. У 2002 році закінчила хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Хімія” та отримала кваліфікацію “хімік. Викладач”.  У 2002-2013 роках – лаборант, молодший науковий, науковий, а з 2013 року – старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2003 році була прикріплена до кафедри неорганічної хімії здобувачем і у 2008 році захистила кандидатську дисертацію “Кристалічна структура металідів на основі дисиліцидів і дигерманідів Gd i Er та окремих p-елементів ІІІ групи” у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2008-2010 та 2013-2015 роках працювала на посаді 0,5 ставки асистента, а з 2016 року – на посаді 0,5 ставки доцента за сумісництвом. Сьогодні викладає лекційний та лабораторний курс з дисципліни “Прикладна кристалохімія”, а також лабораторний курс з дисциплін “Кристалохімія” та “Методи визначення кристалічної будови речовини” (хімічний факультет), а також “Неорганічна хімія” (біологічний факультет).

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем: ХН-61Ф “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів” (2006-2008 рр.), ХН-62Ф “Металіди та оксиди: синтез, кристалохімія модульованих і композитних структур, властивості” (2006-2008 рр.), ХH-18Ф “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009-2011 рр.), ХH-114Ф “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012-2015 рр.), ХH-13Ф “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017 рр.) та договорів про міжнародну співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Компанією “Матеріал Фази Дані Система” (м. Віцнау, Швейцарія, 2002-2005 рр., 2014-2017 рр.), Міжнародним центром дифракційних даних (ICDD Grant-in-Aid, США, з 2006 р.), Інститутом низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовські ПАН (м. Вроцлав, Польща, 2009-2010 рр.).

Співавтор 91 публікації. Стажувалася в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща) та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща). Отримувала ґранти для участі в міжнародних конференціях.

У 2012 році стала Лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок в складі колективу авторів за цикл наукових праць “Кристалохімічний аналіз як основа пошуку нових неорганічних сполук”.

Член організаційних комітетів Х-ХІІІ Міжнародної конференцій з кристалохімії інтерметалічних сполук (2007-2016 рр.) та І-V Школи молодих науковців “Дифракційні методи визначення будови речовини” (2011-2016 рр.). Член Наукового товариства ім. Шевченка.

Проекти

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем, проектів, ґрантів.

Науково-дослідні держбюджетні теми:

 • “Синтез нових інтерметалічних сполук та встановлення взаємозв’язку між їх складом, структурою і властивостями” (2000-2002 рр.),
 • “Кристалохімія інтерметалічних сполук (діаграми стану, структура, властивості) – основа пошуку нових матеріалів” (2003 р.),
 • “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів” (2005-2008 рр.),
 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009-2011 рр.),
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012-2014 рр.),
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017 рр.).

Двосторонні міжнародні проекти:

 • спільний українсько-польський науково-технічний проект “Синтез і дослідження нових інтерметалідів та оксидів на основі рідкісноземельних елементів” (2009-2010 рр.).

Проекти Компанії “Матеріал Фази Дані Система” (Швейцарія):

 • “Пошук закономірностей серед неорганічних сполук” (2002-2005 рр.),
 • “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук” (2015 р.),
 • “Пошук нових структурних типів” (2014-2017 рр.).

Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (США):

 • “Рентгенівські порошкові дифракційні масиви нових, повністю досліджених тернарних інтерметалічних сполук” (2006 р.),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук з елементами ІІІ/ІV груп” (2007-2010 рр.),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук” (2011-2017 рр.).

Нагороди

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2012 році.

Подяка Львівської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки.

Розклад