Ничипорук Галина Павлівна

Посада: завідувач кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-97

Електронна пошта: halyna.nychyporuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • кристалохімія сполук індію
  • діаграми стану багатокомпонентних систем за участю індію: фазові рівноваги, структура та властивості сполук

Публікації

Вибрані публікації:
1. Zaremba V., Kaczorowski D., Nychyporuk G., Rodewald U., Pöttgen R. Structure and physical properties of RE2Ge2In (RE = La, Ce, Pr, Nd). // J. Solid State Sciences. 2004. V.6. P.1301-1306.
2. Zaremba V.I., Johrendt D., Rodewald U. Ch., Nychyporuk G.P., Pöttgen R. Structure and chemical bonding of Ce2Ge2In and Ce2Pt2In // J. Solid State Sciences. 2005. V.7. P.998-1002.
3. Zaremba V., Kaczorowski D., Nychyporuk G., Rodewald U., Heying B., Pöttgen R. Structure and magnetic properties of Ce3Ge0.66In4.34 and Ce11Ge4.74In5.26. // Z. Anorg. Allg. Chem. 2006. V.632. P.975-980.
4. Г. Ничипорук, Я. Галаджун, З. Шпирка, Я. Каличак, В. Заремба Кристалічна структура сполуки La5Si2,29In0,71 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2012. Вип. 53. С. 103–108.
5. Н. Домінюк, Г. Ничипорук, І. Муць, Р. Пьотген, В. Заремба Розчинність р-елементів III і IV груп у сполуці Gd2Cu2In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2013. Вип. 54. С. 57–63.
6. O. Kravets, G. Nychyporuk, I. Muts, V. Hlukhyy, R. Pöttgen, V. Zaremba Nd3Ge1.18In0.82 and Sm3Ge1.33In0.67 – New ternary indides with La3GeIn type structure // Sold State Science 2014. Vol.32. P.35–40.
7. О. Кравець, Г. Ничипорук, З. Шпирка, В. Глухий, Д. Качоровський, В. Заремба Дослідження розчинності Силіцію в сполуках R2Ge2In (R = La, Ce, Pr, Nd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2014. Вип. 55. С. 63–70.
8. А. Хархаліс, М. Горяча, Г. Ничипорук, О. Беднарчук, В. Заремба Дослідження взаємодії компонентів у системх RECu2In1-xAlx (RE = Y, La, Gd) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2014. Вип. 55. С. 54–62.
9. Ya. V. Galadzhun, M. M. Horiacha, G. P. Nychyporuk, U. Ch. Rodewald, R. Pöttgen, V. I. Zaremba Gallium-Indium Ordering in the Complex [Ni2Ga3In] Network of GdNi2Ga3In // Z. Anorg. Allg. Chem. 2016. V.642, N16. P. 896-901.
10. О. Кравець, Г. Ничипорук, Р. Серкіз, Д. Качоровський, В. Заремба Система Pr-Ge-In при 870 K // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2016. Вип. 57, Ч. 1. С. 14–22.
11. A. Kharkhalis, O. Bednarchuk, G. Nychyporuk, D. Kaczorowski, V. Zaremba Investigation of the components interaction in the RE1-xRExCu2In (RE = Y, La, Ce, Gd) systems // Chem. Met. Alloys. 2015. Vol. 8, No. 3/4. P.91–97.
12. O. Kravets, G. Nychyporuk, I. Muts, Z. Shpyrka, V. Hlukhyy, V. Zaremba The crystal structure of a new ternary indide Pr11Ge5.21In4.79 // Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 1/2. P. 54–60.
13. 24. Горяча М., Зінько Л., Ничипорук Г., Серкіз Р., Заремба В. Cистеми GdTIn1-xMx (T = Ni, Cu; M = Al, Ga; 0

Біографія

Закінчила хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1991 році.
Захистила кандидатську дисертацію „Фазові рівноваги, кристалічна структура і електричні властивості сполук в системах {La, Ce}-In-{Al,Si,Ge}”.
З червня 2008 року – завідувач навчальної обчислювальної лабораторії кафедри неорганічної хімії.

Розклад