Муць Наталія Михайлівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії, науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: nataliya.muts@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Кристалохімія інтерметалічних сполук на основі силіцидів/германідів рідкісноземельних та перехідних металів.

Курси

Публікації

 • Наконечна Н. Діаграма фазових рівноваг системи Pr-Al-Si (0-0,33 ат. частки Pr) і кристалічна структура сполук / Н. Наконечна, Н. Лясковська, О. Романів, П. Стародуб, Є. Гладишевський / Вісник Львівського університету. Сер. хім. – Вип. 40. – 2001. – С. 61-67.
 • Lyaskovska N. Crystal structures of the compounds RAl5-xSi0.5+x (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd), R3Al4Si6 (R = La, Pr), and RAlSi2 (R = Pr, Nd) / N. Lyaskovska, O. Romaniv, N. Semus’o, E. Gladyshevskii // J. Alloys Compd. – 2004. – Vol. 367. – P. 180-184.
 • Муць Н. Потрійна система PrNi2-PrAl2-PrGe2 в області багатій на PrGe2 при 873 K / Н. Муць, К. Дендюк, Є. Гладишевський, Р. Гладишевський // Вісник Львівського університету. Сер. хім. – Вип. 46. – С. 39-47.
 • Muts Crystal structures of the compounds PrAl2Si2, Pr3Al4Si6 and PrAlSi2 / N. Muts, R. Gladyshevskii // J. Alloys Compd. – 2005. – Vol. 402. – P. 66-69.
 • Muts CrB-type phases in the Tb-Zr-Al-Si system / N. Muts, R. Gladyshevskii // Z. Anorg. Allg. Chem. – 2006. – Vol. 632. – P. 2345-2349.
 • Muts N. The Tb-Hf-Si system at 873 K / N. Muts, M. Manyako, W. Lasocha, R. Gladyshevskii / Chem. Met. Alloys. – 2009. – 2. – P. 187-193.
 • Курилишин І. Заповнення простору в кубічних структурах інтерметалічних сполук / І. Курилишин, Н. Муць, Р. Гладишевський / Вісник Львівського університету. Сер. хім. – Вип. 51. – 2010. – С. 37-44.
 • Муць Н. Надструктура сполуки (Tb0,70Zr0,30)(Al0,17Si0,83) / Н.М. Муць, Л.Г. Аксельруд, Р.Є. Гладишевський / Вісник Прикарпатського університету. Сер. хім. – Вип. XVI. – 2012. – С. 68-72.
 • Muts N. Crystal structure of the quaternary phase Pr(Ni,Al,Ge)2-x at the composition Pr(Ni23Al0.03Ge0.74)1.85 / N. Muts, O. Shcherban, R. Gladyshevskii / Chem. Met. Alloys. – 2012. – 5. – P. 166-172.
 • Муць Н.М. Модульована структура сполуки (Tb0,70Zr0,30)(Al0,17Si0,83) / Н.М. Муць, Л.Г. Аксельруд, Р.Є. Гладишевський / Допов. НАН України. – 2013. – №2. – С. 100-106.
 • Boyko M. Structure refinements of the compounds Pr5Si3 and Zr3Si2 / Boyko, N. Muts, I. Muts, R. Gladyshevskii / Chem. Met. Alloys. – 2014. – Vol. 7. – P. 56-62.
 • Муць Н.М. Представники структурного типу Sc2Re3Si4 у системах R−{Ti, Zr, Hf}−Si (R – рідкісноземельний метал) / Н.М. Муць, Я.О. Токайчук, М.О. Бойко, П.Ю. Демченко, Р.Є. Гладишевський / Допов. НАН України. – 2014. – №12. – С. 128-133.
 • Boyko M. New compounds with Sc2Re3Si4-type structure in the systems R-{Zr,Hf}-Ge / Boyko, N. Muts, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii / Chem. Met. Alloys. – 2015. – Vol. 8., No 3/4. – P. 98-105.

 

Біографія

Муць Наталія Михайлівна народилася 6 березня 1981 року у місті Львові. Одружена, має двоє дітей.

У 1998 році закінчила Львівську середню школу №30. У вересні 1998 року поступила у Львівський державний університет імені Івана Франка на хімічний факультет. У червні 2003 року закінчила з відзнакою навчання в університеті, отримала диплом магістра за спеціальністю “хімія” з присвоєнням кваліфікації “Магістр хімії. Викладач хімії”.

З листопада 2003 по жовтень 2006 навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

У квітні 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Кристалічна структура нових багатокомпонентних алюмінійсиліцидів та алюмінійгерманідів Pr (Tb) і
d-елементів Ni (Zr, Hf)” за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

З лютого 2004 року по травень 2008 працювала науковим редактором НКК “Структура-властивості”, Львів.

З листопада 2006 року по серпень 2007 року працювала на посаді молодшого наукового співробітника кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2007 року по червень 2013 року працювала на посаді асистента кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

З червня 2013 року ‒ на посаді доцента кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Стажування

 • Наукове стажування в Ягелонському університеті, стипендія Королеви Ядвіги, м. Краків (1.01.-31.01.2005 р.).

Організаційна робота:

 • Член оргкомітету X міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук (2007).

Навчально-виховна робота:

 •  Член експертної комісії під час проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (2007/2008 н.р.)
 • Член журі I етапу XV Всеукраїнського турніру Юних хіміків (2007 р.)
 • Член журі Інтернет-олімпіад з хімії “Відкрита природнича демонстрація” (II очний етап, 2011, 2012 р.р.)
 • Член журі обласного конкурсу школярів “Кристали в техніці” (2011 р.)
 • Член організаційного комітету обласного конкурсу школярів “Кристали та симетрія” (2012 р.)
 • Член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН (2012 р.)
 • Член журі обласного конкурсу школярів “Кристали майбутнього” (2013 р.)
 • Порадник академічних груп (2007-2008, 2010-2012 р.р.)

 

Проекти

Співвиконавець проекту Міжнародного центру дифракційних даних “Рентгенівські порошкові дифракційні масиви нових, повністю досліджених тернарних інтерметалічних сполук” (США) (2007 р.).

Методичні матеріали

 • Стародуб П.К. Методичні матеріали до вивчення курсу “Загальна та неорганічна хімія” для студентів заочної форми навчання геологічного факультету (напрям 40103 “Геологія”) / П.К. Стародуб, Н.М. Муць, З.М. Шпирка / Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 72 с.
 • Стародуб П. Перевір себе / Загальна хімія в задачах / Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів / П. Стародуб, З. Шпирка, Н. Муць, Г. Ничипорук; ред. Р.Є. Гладишевський / Львів.: Поліграфія, 2009. – 216 с.
 • Стародуб П. Перевір себе 2 / Неорганічна хімія в задачах / Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів / П. Стародуб, З. Шпирка, Н. Муць, Г. Ничипорук; ред. Р.Є. Гладишевський / Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 221 с.
 • Заремба В. І. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Загальна хімія” для студентів І курсу фізичного факультету, напряму підготовки 6.040203 “Фізика” / В. І. Заремба, Г. П. Ничипорук, Н. М. Муць ‑ Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – 32 с.

Розклад