Котур Богдан Ярославович

Посада: професор кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: bohdan.kotur@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Металохімія скандію та інших рідкісноземельних елементів;
 • Кристалохімія інтерметалічних сполук, карбідів;
 • Транспортні та магнітні властивості інтерметалічних сполук;
 • Взаємозв’язок кристалічної структури та властивостей інтерметалідів;
 • Структура та властивості аморфних та наноструктурованих металевих сплавів.

Наукові партнери

Національний університет “Львівська політехніка”, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Ужгородський національний університет, Інститут проблем матеріалознавства НАН України (м. Київ), Інститут металофізики НАН України (м. Київ), Фізико-механічний інститут НАН України (м. Львів), Інститут низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського ПАН (м. Вроцлав, Польща), Вроцлавський університет (Польща), Інститут фізики твердого тіла, Віденський технічний університет (Австрія).

Курси

Публікації

Монографія

Kotur B.Ya., Gratz E. Scandium Alloy Systems and Intermetallics. In: Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. Eds. K.A. Gschneidner Jr., L. Eyring. Amsterdam: Elsevier Science B.V. 1999. Vol. 27. Ch. 175. P. 339-533.

Навчальні посібники

 1. Котур Б.Я. Хімія. Практикум: Навч. посібник- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.- 237 с.: 16 іл.

ISBN 966-613-189-7.

 1. Котур Б.Я., Шпирка З.М., Ничипорук Г.П., Зелінська О.Я. Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем: Лабораторний практикум.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 104 с.
 2. Котур Б.Я. Хімія. Практикум. Органайзер самостійної роботи студентів: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 136 с.

ISBN 978-617-10-0237-1.

Вибрані наукові статті (2011-2016):

 1. Chrobak A., Nosenko V., Haneczok G., Bednarska L., Karolus M., Kotur B. Influence of rare-earth elements on crystallization of Fe82Nb2B14RE2 (RE=Dy, Gd, Tb, Y) amorphous alloys// J. Non-Cryst. Solids. 2011. Vol. 357. P. 4-9.
 2. Recko K., Dobrzynski L., Senyshyn A., Fuess H., Szymanski K., Kotur B., Suski W. Structural and magnetic properties of Sc1.1Fe3.9Al8 alloy// J. Magn. Magn. Mater. 2011. Vol. 323. P. 1860-1867.
 3. Michor H., Hilscher G., Myakush O., Pyk N., Myronenko P., Koval’chuck I., Kotur B. Crystal structure and magnetic properties of V-doped YCo and YCo3 and their hydrides// J. Alloys Compd. 2011. Vol. 509. P. 5200-5205.
 4. 4. Michor H., Kotur B., Myakush O., Hilscher G. Influence of doping elements (Y, Fe, V) on magnetic properties of RM2 (R=Gd, Er; M=Fe, Co, Ni) Laves phases and their hydrides// J. Phys.: Confer. Ser. 2011. Vol. 289. 012018 (5 pages).
 5. 5. Bednarska L., Kubisztal J., Budniok A., Kovbuz M., Hertsyk O., Mika T., Kotur B. Influence of Gd., Dy and Fe on electrochemical properties of Al87Y5Ni8 amorphous metallic alloy// J. Phys.: Confer. Ser. 2011. Vol. 289. 012019 (5 pages).
 6. Mika T., Kotur B. Phase equilibria in the {Y, Gd}-Ni-Al ternary systems at 773 K in the 65-100 at.% Al region: reinvestigation// Chem. Met. Alloys. 2010. Vol. 3. P. 208-219.
 7. Мироненко П., М’якуш О., Бабіжецький В., Котур Б. Фазові рівноваги в системі Y-Zr-Cu при 870 К// Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2011.- Вип. 52.- С. 22-26.
 8. Бабіжецький В., Бабіжецька М., Котур Б., Сімон А. Борокарбіди рідкісноземельних металів з плоскими бор-вуглецевими сітками: кристалічна структура DyB2C// Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2011.- Вип. 52.- С. 54-61.
 9. Герцик О., Ковбуз М., Бойчишин Л., Переверзєва Т., Котур Б. Вплив ітрію на корозійну стійкість аморфного металевого сплаву Al-Gd-Ni// Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2011.- Вип. 52.- С. 311-316.
 10. 10. Myakush O., Babizhetskyy V., Myronenko P., Michor H., Bauer E., Kotur B. Influence of doping elements (Cu and Fe) on the crystal structure and electrical resistivity of YNi3 and Y95Ni2// Chem. Met. Alloys.- 2011.- Vol. 4.- P. 152-159.
 11. Левицький В.О., Бабіжецький В.С., М’якуш О.Р., Ковальчук І.В., Рябов О.Б., Котур Б.Я. Фазові рівноваги в системі Y-Hf-Fe та воденьсорбційні властивості сплавів// Фіз.-хім. механ. матер. 2011. №6. С. 94-100.
 12. Chrobak A., Nosenko V., Haneczok G., Boichyshyn L., Kotur B., Bajorek A., Zivotsky O., Hendrych A. Effect of rare earth additions on magnetic properties of Fe82Nb2B14RE2 (RE=Y, Gd, Tb and Dy) amorphous alloys// Mater. Chem. Phys. 2011. Vol. 130. P. 603-608.
 13. 20. Chrobak A., Slebarski A., Haneczok G., Kotur B. Spin-glass-like behavior and related properties of aluminium-based Al-Y-RE-Ni (RE=Gd, Dy) amorphous alloys// J. Appl. Phys. 2011. Vol.110. 113908 (6 p.).
 14. Герцик О.М., Ковбуз М.О., Бойчишин Л.М., Борисик А.К., Кулик Ю.О., Котур Б.Я. Вплив обробки в магнетному полі на корозійну стійкість аморфних стопів на основі заліза та кобальту// Металлофиз. новейшие технол. 2012. Т. 37. С. 643-650.
 15. 22. Levytskyy V., Babizhetskyy V., Kotur B., Smetana V. Didysprozium heptanickel// Acta Crystallogr. 2012. Vol. E i20.
 16. Лук’янова А., Левицький В., Бабіжецький В., Мякуш О., Котур Б. Взаємодія компонентів у системі Ho-Hf-Fe та воднесорбційна здатність сплавів твердого розчину та воднесорбційна здатність сплавів твердого розчину Ho2-xHfxFe2 (0≤x≤0,51)// Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2012.- Вип. 53.- С. 28-35.
 17. Бабіжецький В., Котур Б., Сімон А. Борокарбіди рідкісноземельних металів з бор-карбоновими групами BC2: кристалічна структура Yb15B4C14// Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2012.- Вип. 53.- С. 72-78.
 18. Левицький В., Бабіжецький В., Мякуш О., Галє Ж.-Ф., Котур Б. Карбіди рідкісноземельних та 3d металів з групами С2: кристалічна структура сполуки Dy(Co1-xNix)C2// Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2012.- Вип. 53.- С. 97-102.
 19. Герцик О., Ковбуз М., Бойчишин Л., Котур Б., Переверзєва Т. Електрохімічна активність аморфних сплавів Al87Gd5Ni8 і Al87(Gd, Y)5(NI, Fe)8 у розчинах основ// Праці НТШ. Хімія і біохімія.- 2011.- Т. 28.- С. 62-70.
 20. Бойчишин Л.М., Ковбуз М.О., Герцик О.М., Котур Б.Я., Носенко В.К. Електрохімічна корозія аморфних стопів Al87(Y, Dy)5Ni8// Металлофиз. новейшие технол. 2012. Т. 34. №11. С. 1585-1593.
 21. 35. Kotur B., Babizhetskyy V., Bauer E., Kneidinger F., Danner A., Leber L., Michor H. Metal site doping in the narrow-gap semiconductor FeGa3// Фіз.-хім. механ. матер. 2013. Т. 49(2). С. 69-75.
 22. Babizhetskyy V., Kotur B., Oryshchyn S., Zheng C., Kneidinger F., Leber L., Simson C., Bauer E., Michor H. Crystal and electronic structure and physical properties of Ni5P4// Solid State Comm. 2013. Vol. 164. P.1-5.
 23. 37. Babizhetskyy V., Myakush O., Simon A., Kotur B. X-ray investigation of the system Y-Zr-Ni at 870 K// Intermetallics. 2013. Vol. 38. P. 44-48.
 24. 38. Boichyshyn L., Kovbuz M., Hertsyk O., Nosenko V., Kotur B. Influence of structurization of amorphous metallic alloys Al87Y5-xGdxNi8 (x=0, 1, 5; y=0, 4) on their mechanical properties// Phys. Solid State. 2013. Vol. 55 (2). P. 243-246.
 25. 39. Boichyshyn L.M., Hertsyk O.M., Kovbuz M.O., Pereverzeva T.H., Kotur B.Ya. Properties of amorphous alloys of Al-REM-Ni and Al-REM-Ni-Re systems with nanocrystalline structure// Mater. Sci. 2013. Vol. 48 (4). P. 555-559.
 26. Hertsyk O.M., Kovbuz M.A., Pereverzeva T.G., Boichyshyn L.M., Kotur B.Ya. An effect of low temperature processing on stability of physical and chemical properties of amorphous alloy Fe78.5Ni1.0Mo0.5Si6.0B14.0// Rus. J. Appl. Chem. 2013. Vol. 86 (6). P. 802-806.
 27. Shcherba I.D., Uskokovic D., Antonov V.M., Kotur B.Ya., Sacharevych M., Stosyk A., Jatcyk B.M. Electron structure of ScFe2Si2 compound: theory and experiment// Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica VI. Folia 120. – 2013. – P. 117-124.
 28. Левицький В., Костецька А., Бабіжецький В., Котур Б., Серкіз Р. Система Dy-Co-C при 800оС// Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2013.- Вип. 53.- Ч. 1.- С. 19-27.
 29. Ковбуз М., Герцик О., Бойчишин Л., Котур Б. Електрокаталітична оцінка реакційної здатності поверхневих шарів аморфних сплавів Fe78-xNi2B14РЗЕx// Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2013.- Вип. 54.- Ч. 2.- С. 383-388.
 30. Ковбуз М., Герцик О., Бойчишин Л., Котур Б. Електрокаталітичні властивості аморфних металевих сплавів на основі заліза та алюмінію// Праці НТШ. Хімія і біохімія. 2013. Т. 23. С. 67-74.
 31. Бойчишин Л. М., Герцик О.М., Ковбуз М.А., Переверзєва Т.Г., Котур Б.Я. Электрокаталитическое выделение водорода на аморфных электродах Fe-Nb-B-редкоземельный металл из щелочных растворов// Журн. прикл. хим. – 2014. – Т. 87, № 1. – С. 66-73.

[Boichyshyn L.M., Hertsyk O.M., Kovbuz M.A., Pereverzeva T.G., Kotur B.Ya. Electrocatalytic evolution of hydrogen on amorphous Fe-Nb-B-Rare-Earth-Metal electrodes from alkaline solutions// Rus. J. Appl. Chem. – 2014. – Vol. 87, № 1. – Р. 62–69.].

 1. Levytskyy V., Babizhetskyy V., Kotur B., Smetana V. Dyterbium heptainickel: a crystal structure redetermination// Acta Crystallogr. E. – 2014. – Vol. 70. – P. i42.
 2. Кovbuz M.A., Boichyshyn L.M., Hertsyk O.M., Pereverzeva T.G., Serkiz R.Ya., Kotur B.Ya. Influence of Polarization of Amorphous Metallic Electrodes on Forming Surface Oxide Layers with Catalytic Properties // Phys. Chem. Solid State. – 2014. – Vol. 15, №2. – P. 401–406.
 3. 56. Levytskyy , Babizhetskyy V., Kotur B., Myakush O., Koval’chuk I. Crystal structure and hydrogenation properties of the hexagonal Dy2M17 and Dy2M17C (M = Fe, Co, Ni; x < 0.5) compounds// Chem. Met. Alloys. 2014. – Vol. 7, No 1/2. – P. 26–31.
 4. Герцик О., Бойчишин Л., Ковбуз М., Переверзєва Т., Котур Б., Носенко В. Специфічний вплив диспрозію та тербію на структурно-механічні властивості аморфних сплавів Fe-Nb-B-РЗМ // Chem. Met. Alloys. – 2014.– Vol. 7. – Р. 181–186.
 5. Левицький В., Бабіжецький В., Котур Б. Уточнення фазових рівноваг у системі Dy-Ni при 800оC в інтервалі 0-25 at. % Dy// Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. 2014. – Вип. 55, Ч. 1. – С. 12–20.
 6. Герцик О., Бойчишин Л., Головей О., Котур Б. Термічна активація АМС-електродів для виділення водню// Вісник Львів. у-ту. Сер. хім. – 2014. – Вип. 55, Ч. 2. – С. 494–500.
 7. Левицький В.О., Малієнко Р.К., Кобрин Р.А., Воскобойник Д.Ю., Бабіжецький В.С., Котур Б.Я. Трикомпонентні системи Tb-{Co, Ni}-C та {Tb, Dy}-Fe-C при 800оС: фазові рівноваги та кристалічні структури сполук// Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конфер. молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи», 24-25 жовтня 2014 р., Луцьк. С. 62–63.
 8. Бойчишин Л., Ковбуз М., Герцик О., Котур Б. Вплив температури реакційного середовища на електрохімічні характеристики аморфних металевих електродів Fe-Nb-B, легованих Y, Gd, Tb або Dy// Праці НТШ, Хім. науки. − 2014. – Т. XLІІ. – C. 43–50.
 9. Левицький В.О., Гембара М.В., Бабіжецький В.С., М’якуш О.Р., Котур Б.Я. Нова метастабільна сполука CeCr1-x (x ~ 0,89)// VII Всеукраїнська наук. конф. студ. та аспір. “Хімічні Каразінські читання – 2015” (ХКЧ’15). Тези доп. 20-22 квітня 2015 року, Харків. С. 23-24.
 10. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я. Корозійні і електрокаталітичні властивості аморфних сплавів Fe-Nb-B, легованих Dy або Tb// Фіз. хім. механ. матеріалів. –2014. – Т. 50, № 5. – С. 29-33.
 11. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Носенко В.К. Електроди на основі аморфних металевих алюмінієвих сплавів у реакціях виділення водню// Фіз. хім. механ. матеріалів.– 2015. – Т. 51, № 4. – С. 100-106.
 12. Левицький В., Магунь А., Бабіжецький В., М’якуш О., Котур Б. Фазові рівноваги системи Gd-Mn-C при 600 оС// Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. − 2015. – Вип. 56. – С. 18–24.
 13. Бойчишин Л., Ковбуз М., Котур Б., Осміловська-Крамар М. Вплив ітрію та диспрозію на корозійну тривкість аморфних алюмінієвих сплавів // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2015. – Вип. 56. – С. 408-413.
 14. Бойчишин Л., Ковбуз М., Герцик О., Котур Б. Вплив температури реакційного середовища на електрохімічні характеристики аморфних металевих електродів Fe-Nb-B, легованих Y, Gd, Tb або Dy// Праці НТШ. Хімічні науки. – 2015. – Том XLII. – С. 43–50.
 15. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Переверзєва Т.Г., Мудрий С.І., Котур Б.Я. Електрохімічний синтез поверхневих оксидних шарів на аморфних металевих сплавах Fe-Nb-B-РЗМ// Фізика і хімія твердого тіла.– 2014.– Т.15, №4.– С. 804–808.
 16. Levytskyy V., Babizhetskyy V., Magun A., Heinrich P., Salamakha L., Bauer E., Michor H., Kotur B.A new ternary carbide Dy2Mn2-xC5 (x=0.6): Preparation, structure, and physical properties// J. Phys. Chem. Solids. – 2015. – Vol. 79. – P. 72–77.
 17. Michor H., Levytskyy V., Schwarzbock F., Babizhetskyy V., Kotur B. Evolution of magnetic properties in the solid solution DyCo1-xNixC2// J. Magn. Magn. Mater. – 2015. – Vol. 374. – P. 553–558.
 18. Kotur B., Levytskyy V., Babizhetskyy V. Binary and ternary rare earth carbides// XXIII Conf. on Applied Crystallography. Programme and Abstracts (20-24 September 2015, Krynica-Zdroj, Poland). – 2015. – P. 83.
 19. Chrobak A., Haneczok G., Ziolkowski G., Zivotsky O., Hendrych A., Kansy J., Kotur B. Optimization of soft magnetic properties in Fe82Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb and Dy) group of amorphous alloys// XXIII Conf. on Applied Crystallography. Programme and Abstracts (20-24 September 2015, Krynica-Zdroj, Poland). – 2015. – P. 109–110.
 20. Levytskyy V.O., Babizhetskyy V.S., Kotur B.Ya. Crystal chemistry of the rare earth and transition 3d-metal carbides// Міжн. наук. конгр. «Сучасні напрямки в хімії, біології, інформації і біотехнології»: матеріали / відп. за вип. В. Новіков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – (29 вересня – 2 жовтня 2015, Львів, Україна). – С. 68.
 21. Герцик О.М., Бойчишин Л.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я. Електрохімічні параметри наноструктурованих об’ємних аморфних сплавів на основі Fe// ІV Міжн. наук. конф. “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”: праці. Київ, 7-10 жовтня, 2015.– Київ, 2015.– С. 103–104.
 22. Levytskyy V., Hembara M., Babizhetskyy V., Myakush O., Kotur B., Serkiz R. Synthesis, XRD and EDX studies of the new metastable phase CeCr1-x (x~0.89)// J. Phase Equil. Diffus. – 2015. – Vol. 36. – P. 636-643.
 23. Babizhetskyy V. Myakush O., Levytskyy V., Kohler J., Simon A., Michor H., Kotur B. Homogeneity ranges and physical properties of ternary Laves phases RxZr1-xNi2 (R=Gd-Lu)// J. Alloys Compd. – 2016. – Vol. 661. – P. 490-494.

Патенти (2011-2016 р.р.)

 1. Герцик О.М., Ковбуз М.О., Бойчишин Л.М., Котур Б.Я. Спосіб регулювання нанокристалізації виробів з аморфних металевих сплавів// Патент України на корисну модель № 60734. Зареєстровано 25.06.2011. Заявник – ЛНУ ім. І.Франка.
 2. Бойчишин Л.М., Ковбуз М.О., Міка Т.М., Герцик О.М., Котур Б.Я. Спосіб одержання тернарних сполук кристалічної ромбічної структури типу Gd3Ni5Al19 з аморфних сплавів Al-ПМ-РЗМ// Патент України на корисну модель № 63819. Зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2011. Заявник – ЛНУ ім. І.Франка.
 3. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я. Спосіб одержання нанокристалічних матеріалів на основі Al з підвищеною мікротвердістю// Патент України на корисну модель № 72336. Зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 10.08.2012. Заявник – ЛНУ ім. І.Франка.
 4. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Переверзєва Т.Г. Спосіб підвищення електрокаталітичної активності аморфних сплавів на основі Fe // Патент України на корисну модель № 82842. Дата, з якої є чинними права на корисну модель 12.08.2013. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 12.08.2013, Бюл. № 15. Власник – ЛНУ ім. І.Франка.
 5. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Переверзєва Т.Г. Спосіб активування аморфних металевих електродів на основі Fe для електрокаталітичного виділення молекулярного водню // Патент України на корисну модель № 94610. Дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.11.2014. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 25.11.2014, Бюл. № 22. Власник – ЛНУ ім. І.Франка.
 6. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Переверзєва Т.Г. Спосіб підвищення електрокаталітичної активності Fe-Nb-B-РЗМ у процесі виділення водню з лужних розчинів // Патент України на корисну модель № 96878. Дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.02.2015. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 25.02.2015, Бюл. № 4. Власник – ЛНУ ім. І.Франка.
 7. Герцик О.М., Бойчишин Л.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Носенко В.К. Аморфна металева композиція на основі Al-Ni-РЗМ для каталітичного виділення водню// Патент на корисну модель № 101084 Україна, / заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201502075 від 10.03.2015 р.; опубл. 25.08.2015, Бюл. №16.-6 с.

Біографія

Професор Богдан Ярославович КОТУР (біографічні дані)

 

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, хімічний факультет (1974);

кандидат хімічних наук (1978);

доцент (1984);

доктор хімічних наук (Металохімія скандію і його інтерметалічних сполук, 1995, Львівський державний університет імені Івана Франка);

професор (2000).

 

Професор кафедри неорганічної хімії (з 1998);

проректор з наукової роботи (з 1998 до 2014);

дійсний член Наукового товариства імені Т.Шевченка (з 2005);

секретар (1993-2005) і член (з 2005) Комітету кристалографів України;

головний редактор наукових журналів “Вісник Львівського університету. Серія хімічна” (з 1998) та “Праці НТШ. Хімія і біохімія” (з 2003 до 2015);

член редколегії міжнародного наукового журналу “Chemistry of Metals and Alloys” (з 2008) та наукового журналу “Праці НТШ. Хімія і біохімія” (з 2015); голова (з 2010 до 2013), член (1998-2010 та з 2014) спеціалізованої вченої ради з хімічних наук Д 035.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка;

член спеціалізованої вченої ради з хімічних наук К 61.051.03 в Ужгородському національному університеті (з 2010);

член Ради проректорів з наукової роботи ВНЗ Міністерства освіти і науки України (1999-2014);

член експертної наукової ради з хімії Міністерства освіти і науки України (з 2004 до  2014);

член Вченої ради університету (з 1998 до 2014);

голова Науково-технічної ради університету (з 1998 до 2014).

 

Науковий доробок

Автор (співавтор) понад 400 наукових праць, у т.ч. понад 250 статей (у т.ч. понад 130 статей у виданнях ISI та за кодоном),

монографії,

4-мовного хімічного словника,

12 патентів України,

4 навчальних посібників для студентів ВНЗ,

понад 10 навчально-методичних видань та ін.

Підготував 7 кандидатів наук.

 

Наукові стажування

Загребський університет (Хорватія) (1980-1981),

Віденський технічний університет (Австрія) (1994, 1995, 1999, 2000, 2004, 2014),

Женевський університет (Швейцарія) (1996),

Програма Держдепартаменту США “Роль академічного/бізнесового партнерства у розвитку громади” (2003).

Нагороди

Соросівський доцент (1996, 1997);

Відмінник освіти України (2004);

Державна премія України в галузі науки і техніки (2008);

Почесна Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2008);

Почесна Грамота Верховної Ради України (2011);

Орден Святих Кирила і Мефодія (УПЦ КП, 2006);

Почесні грамоти ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2002, 2006, 2011, 2012);

Подяка ректора Шауляйського університету (Литва).

Розклад