Кордан Василь Михайлович

Посада: молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Наукові інтереси

 • Синтез, структурні та електрохімічні характеристики інтерметалідів систем {La, Tb, Ti, Zr}–Mg–{Sn, Sb} та твердих розчинів на основі Tb2Ni17.
 • Li-вмісні інтерметаліди, гідриди, гідрогенсорбційні матеріали, нікель метал-гідридні та літій-іонні акумулятори.

Публікації

Співавтор 5 наукових статей та тез 10 доповідей на міжнародних та вітчизняних конференціях.

Статті:

 1. Kordan V. Electrochemical lithiation of the Ti5M3, Ti3M and Zr3M (M = Sn, Sb) binary intermetallics / V. Kordan, O. Zelinska, V.Pavlyuk, I. Oshchapovsky, R. Serkiz // Chem. Met. Alloys. – 2016. – Vol. 9, No. 1/2. – P. 84–91.
 2. Kowalczyk G. Lithiation and magnesiation of R5Sn3 (R = Y and Gd) alloys / G. Kowalczyk, V. Kordan, A. Stetskiv, V. Pavlyuk // Intermetallics., 2016. – Vol. 70. – P. 53-60.
 3. Кордан В. Електрохімічне літування магнію та олова / В. Кордан, В. Павлюк,
  О. Зелінська // Вісн. Львів. ун-ту, серія хім. – 2016. – Вип. 57(1). – С. 148–154.
 4. Balińska A. Electrochemical and thermal insertion of lithium and magnesium into Zr5Sn3 / A. Balińska, V. Kordan, R. Misztal, V. Pavlyuk // J. Solid State Electrochem. – 2015. – Vol. 19(8). – P. 2481-2490.
 5. Stetskiv A. Structural peculiarities and electrochemical properties of R5M3
  (R = La, Gd; M = Ge, Sn) doped by lithium / A. Stetskiv, V. Kordan, I. Tarasiuk,
  O. Zelinska, V. Pavlyuk // Chem. Met. Alloys. – 2014. – Vol. 7, No. 1/2. – P. 106-111.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Pavlyuk V. Hydrogenation, structural and electrochemical properties of Mg76Li12Al12 /
  V. Pavlyuk, W. Ciesielski, D. Kulawik, G. Kowalczyk, A. Balińska, W. Prochwicz,
  A. Folentarska, N. Pavlyuk, V. Kordan // Coll. Abs. XІIІ Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. (September 25–29, 2016). – Lviv, Ukraine, 2016. – P. 121.
 2. Kordan V. M. Electrochemical hydrogenation of Tb2Ni17-xMx (M = Mg, Sn) phases /
  V. M. Kordan, V. V. Nytka, O. Ya. Zelinska, V. V. Pavlyuk, R. Ya. Serkiz // Coll. Abs. XІIІ Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. (September 25–29, 2016). – Lviv, Ukraine,
  2016. – P. 125.
 3. Kordan V. M. Electrochemical insertion of lithium into Ti3Sn / V. M. Kordan,
  O. I. Prokoplyuk, V. V. Pavlyuk, O. Ya. Zelinska, R. Ya. Serkiz // Тези доп. VIII Всеукр. наук. конф. студ. та асп. “Хімічні Каразінські читання – 2016” (18-20 квітня 2016 року). – Харків, 2016 – С. 15–16.
 4. Kordan V. M. Effect of lithium and aluminium on the electrochemical hydrogenation of magnesium / V. M. Kordan, V. V. Pavlyuk, O.Ya Zelinska, R.Ya. Serkiz // Зб. тез доп. Дев’ятої Укр. наук. конф. студ., асп. і молод. уч. з міжнар. участю “Хімічні проблеми сьогодення” (29-30 березня 2016 року). – Вінниця, 2016. – С. 73.
 5. Kordan V.  Electrochemical insertion of Lithium into Tin and Magnesium / V. Kordan,
  V. Pavlyuk, O. Zelinska // Program and book of abstracts: The XXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids (12-15 september 2015). – Lviv, 2015. – P. 117.
 6. Zelinska O. Synthesis, structure and electrochemical hydrogenetion of the RCo5-xZnx intermetallics / O. Zelinska, O. Hay, V. Kordan, V. Pavlyuk // Program and book of abstracts: The XXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids
  (12-15 september 2015). – Lviv, 2015. – P. 14.
 7. Stetskiv A. Electrochemical lithiation ang magnesiation of R5Sn3 (R = Y, Gd) alloys /
  A. Stetskiv, V. Kordan, G. Kowalczyk, B. Roźyńska-Kielbik // Збірник наукових праць: XV наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2015”
  (24-27 травня 2015 року). – Львів, 2015. – С. 233.
 8. Pavlyuk V. Thermal and electrochemical insertion Magnesium into Zr5Sn3 / V. Pavlyuk,
  V. Kordan, A. Balińska, R. Misztal // Збірник наукових праць: XV наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2015” (24-27 травня 2015 року). – Львів, 2015. – С. 232.
 9. Кордан В. Електрохімічне літування фаз Z5Sn3 та Zr5NiSn3-xMgx / В. Кордан,
  О. Зелінська, В. Павлюк // Збірник наукових праць: XV наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2015” (24-27 травня 2015 року). – Львів, 2015. – С. 225.
 10. Кордан В.М. Структурні та електрохімічні характеристики твердого розчину
  LaSn3-xMgx / В.М. Кордан, О.Я. Зелінська, В.В. Павлюк // XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участі закордонних учених (7-11 вересня 2014 року). – Одеса, 2014. – С. 193.

Біографія

З 1999 р. по 2009 р. навчався в Оброшинській ЗОШ імені Лева Шанковського, з 2009 р. по  2014 р. навчався на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (отримав диплом бакалавра та магістра з відзнакою).

З 2014 р. – аспірант кафедри неорганічної хімії.

Нагороди

Зайняв І-ше місце на Університетському турі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни “Педагогіка” (19 лютого 2013 року).

Розклад