Герцик Оксана Миронівна

Посада: доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-97

Електронна пошта: o_hertsyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

електрохімія органічних пероксидів, процеси окиснення на поверхнях аморфних металевих сплавів

Курси

Публікації

 1. Герцик О., Ковбуз М., Беднарська Л. Аморфізація та елементний склад металевих сплавів як антикорозійні чинники. Фіз.-хім. механіка матеріалів 37 (2001) 178.
 2. Hertsyk O.M., Kovbuz M.O., Bednars`ka L.M., Kotur B.Ya. Influence of Thermal Treatment on Adsorption Ability of Amorphous Alloys. Adsorption, Science & Technology 20 (2002) 920.
 3. Zaichenko A.S., Mitina N.E., Kovbuz M.O., HertsykO.M. The colloidal-chemical properties and features of functional oligoperoxide adsorption onto liquid and solid surfaces. Adsorption, Science & Technology. 20 (2002) 647.
 4. КовбузМ., Герцик О., Заїченко О., Горбачевська Х., Пандяк Н. Електрохімічний аналіз багатофункціональних пероксидних ініціаторів. Праці НТШ. Серія хем. 14 (2003) 144.
 5. Беднарська Л.М., Гореленко Ю. К. Ковбуз М.О., Герцик О.М., Котур Б.Я., Носенко В. К. Залежність магнітних властивостей аморфних Fe-Me-Si-B. Фіз.-хім. механіка матеріалів 39 (2003) 112.
 6. Mudry S., Kotur B., Bednarska L., Kulyk Yu., Korolyshyn A. and Hertsyk O. Fofmation of intermetallic phases upon crystallization of amorphous Co2Fe3.8Cr3.0Si14.0B12.0 and Co66.5Fe4.0Mo1.5Si16.0B12.0. J. Alloys Compounds. 367 (2004) 274.
 7. Mudry S., Bednarska L., Kulyk Yu., Kotur B., Kovbuz M., Hertsyk O. Temperatures changes of structure in Al87Ni8Y5 amorphous alloy. Arch. Mater. Sci. 25 (2004) 373.
 8. С.І. Мудрий, Л.М. Беднарська, М.О. Ковбуз, О.М. Герцик, Б.Я. Котур. Трансформація структури при термо- та термомагнітній обробці аморфних сплавів на основі кобальту. Металофізика і нові технології 27 (2005)
 9. О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, А.М. Коструба, Л.М. Беднарська. Спорідненість аморфних сплавів до плівкоутворюючих олігомерних металокомплексів. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології 3 (2005) 67.
 10. Bednarska L., Mudry S., Kovbuz M., Kotur B., Hertsyk O., Haneczok G., Karolus M. Nanocrystallization and structure of Fe5Ni1.0Mo0.5Si6.0B14.0 amorphous alloy. J. NonCryst. Solids 354 (2008) 4359.
 11. Kovbuz M.O., Hertsyk O.M., Mitina N.E., Khimyak Y.Z., Bednarska L.M. Formation of protective coating on amorphous metallic surfaces by controlled adsorption of functional oligoperoxides from aqueous solutions. Polish J. Chem. 82 (2008) 93.
 12. Герцик О. М., Ковбуз М. О., Беднарська Л. М. Електрохімія плівок олігопероксидів на поверхні аморфних металевих сплавів. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології 6 (2008) 1199.
 13. OksanaHertsyk, MyroslavaKovbuz, Olga Yezerska [et al.]. Optymization of the preparation of oligoperoxide films on an amorphous metallic surface Fe-(Me)-Si- Chem. Metals Alloys 2 (2009) 94.
 14. О.М., Ковбуз М.О., Коструба А.М. [та ін.]. Особливості формування поверхневих шарів олігопероксидів. Хімія, фізика і технологія поверхні 1 (2010) 454.
 15. Герцик О.М., Ковбуз М.О., Єзерська О.А., Переверзєва Т.Г. Модифікація поверхні магнітом’яких аморфних сплавів з метою створення антикорозійних покриттів. Фіз.-хім. механіка матеріалів 47 (2011)
 16. Герцик О.М., Ковбуз М.О., Єзерська О.А. [та ін.]. Вплив термічної та магнітної обробки на антикорозійну стійкість аморфних сплавів Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 та Fe73,1Cu1,0Nb3,0Si15,5B7,4. Фізика і хімія твердого тіла 12 (2011) 618.
 17. Герцик О.М., Ковбуз М.О., Бойчишин Л.М. [та ін.]. Електрохімічне окиснення аморфних металевих сплавів Al-ПМ-РЗМ. Вопросы химии и химической технологии 4 (2011) 126.
 18. Герцик О.М., Ковбуз М.О., Бойчишин Л.М. Конформаційні особливості поліфункціональнихолігопероксидів на межі фаз різної природи Хімія, фізика і технологія поверхні 2 (2011) 266.
 19. Герцик О.М., Ковбуз М.О., Бойчишин Л.М. [та ін.]. Вплив обробки в магнетному полі на корозійну стійкість аморфних стопів на основі заліза та кобальту. Металлофиз. новейшие технол 34 (2012) 643.
 20. HertsykM., Kovbuz M.A., Pereverzeva T.G., [et al.]. An effectof low temperature processingon stabilityof physicaland chemical propertiesof amorphous alloy Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0. Russian Journal of Applied Chemistry. 86 (2013) 802.
 21. Герцик О.М., Переверзєва Т.Г., Ковбуз М.О., Бойчишин Л.М. Вплив термообробки та змінного магнітного поля на елементний склад та електрохімічну поведінку поверхні аморфних сплавів на основі заліза. Хімія, фізика і технологія поверхні 5 (2014) 109.

Біографія

Доцент Герцик Оксана Миронівна (нар. 17.03.1970) – кандидат хімічних наук (1996 р., спеціальність 02.00.05 – електрохімія; тема дисертаційної роботи “Кінетика електрохімічних реакцій з участю кисневмісних сполук на аморфних металевих поверхнях”). Випускниця хімічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка (1992 р.). У 1992–1995 рр. – аспірантка, 1995-2000 рр. – науковий співробітник, 2000-2011 – асистент; з 2011 р. – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії. Автор 230 наукових робіт, в тому числі 100 наукових статей та 10 патентів на винахід. Член Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

Розклад