Горинь Андрій Маркіянович

Посада: старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії, завідувач Міжфакультетської лабораторії диференціального термічного аналізу

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-45-03

Електронна пошта: andriy.horyn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • термоелектричні матеріали, їхня кристалічна та електронна структура
 • магнетизм інтерметалічних сполук

Публікації

Список публікацій за 2014-2016 роки:

2014

 1. Romaka V. V. Peculiarities of thermoelectric half-Heusler phase formation in Zr-Co-Sb ternary system / V. V. Romaka, L. Romaka, P. Rogl, Yu. Stadnyk, N.Melnychenko, R. Korzh, Z. Duriagina, A. Horyn // J. Alloys Compd. – 2014. – Vol. 585. – P. 448–454.
 2. Konyk M. The V-Cu-Sb ternary system at 773 K: Crystal, band structure, and physical properties / M. Konyk, L. Romaka, P. Demchenko, V. V. Romaka, Yu. Stadnyk, A. Horyn // J. Alloys Compd. – 2014. – Vol. 589. – P. 200–206.
 3. Romaka L. Peculiarity of component interaction in Zr-Mn-{Sn,Sb} ternary systems / L. Romaka, A. Tkachuk, Yu. Stadnyk, V. V. Romaka, A. Horyn, R. Korzh // J. Alloys Compd. – 2014. – Vol. 611. – P. 401–409.
 4. Romaka V. A. Features of the band structure and conduction mechanisms in the n-HfNiSn semiconductor heavily doped with Ru / V. A. Romaka, P. Rogl, V. V. Romaka, Yu. V. Stadnyk, R. O. Korzh, V. Ya. Krajovskii, A. M. Horyn // Semicond. – 2014. – Vol.48, No. 12. – P. 1545–1551.
 5. 5. Ромака В. А. Оптимізація параметрів нового термоелектричного матеріалу HfNiSn1-xSbx / В.А. Ромака, П. Рогль, В. В. Ромака, Ю. В. Стадник, Р.О. Корж, A. M. Горинь, Д. Качаровський, В. Я. Крайовський, О. І. Лах // Термоелектрика. – 2014. – Т. 1. – С. 46–
 6. Ромака В. В. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик твердого розчину Zr1+xCo1-xSb / В. В. Ромака, П. Рогль, Л.П.Ромака, Р. O. Koрж, Ю. В. Стадник, В. Я. Крайовський, A. M. Горинь, O. I. Лах // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т. 15, № 3. – С. 563–568.
 7. 7. Мельниченко Н. Дослідження твердого розчину ZrxCo4Sb12 / Н.Мельниченко, А. Горинь, Л.Ромака, Ю. Стадник // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014 – Вип. 55. – С. 71–
 8. 8. Ромака В. А. Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNiSn1‑xSbx. Електрокінетичні та енергетичні характеристики / В. А. Ромака, А. Горинь, Д.Фрушарт, Р.Корж, В. Я. Крайовський, O. Лах // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55. – С. 155–
 9. 9. Горинь А. Особливості електрокінетичних та магнітних характеристик твердого розчину Zr1‑xTmxNiSn / А. Горинь // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55. – С. 161-166.

2015

 1. RomakaV.A. Structural defect generation and band-structure features in the HfNi1−xCoxSn semiconductor / V. A. Romaka, P. Rogl, V. V. Romaka, Yu.V. Stadnyk, V. Ya. Krayovskyy, D.Kaczorowski, I. N. Nakonechnyy, A. M. Goryn // Semicond. – 2015. – Vol. 49, No. 8. – P. 985–991.
 2. Romaka V. A. Peculiarities of structural, energy and kinetic characreristics of VFe1-хTixSb thermoelectric material / V. A. Romaka, P. Rogl, Yu. V. Stadnyk, L.P. Romaka, R. O. Korzh, D.Kaczorowski, V. Ya. Krayovskyy, A. M. Horyn // J. Thermoelectricity. – 2014. – № 4. – P. 40–49.
 3. Romaka V. A. Features of the electron structure and conduction mechanisms in the Zr1-хCexNiSn thermoelectric material / V. A. Romaka, P. Rogl, Yu. V. Stadnyk, L. P. Romaka, D. Kaczorowski, V.Ya. Krayovskyy, R. O. Korzh, A. M. Horyn // J. Thermoelectricity. – 2014. – № 5. – P. 12–20.
 4. Ромака В. А. Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1‑xTixFeSb. I. Особливості електрокінетичних характеристик / В. A. Ромака, П. Рогль, Ю. В. Стадник, Л. П. Ромака, Р. O. Koрж, Д. Kaчаровський, В. Я. Kрайовський, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, №1. – С. 111–115.
 5. Коник М. Система Y – Mn – Ge при 870 K / М. Коник, Л. Ромака, А.Горинь, Н. Герман, Р.Серкіз // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2015. – Вип. 56. Ч. 1. – С. 25–31.
 6. Романів І. Електричні та магнітні властивості сполук R2Ni2Sn і RNi2-xSn (R = Ho, Er, Tm, Yb та Lu) / І. Романів, А. Горинь, Л. Ромака, В. Ромака, Ю.Стадник, В. Павлюк // Вісник Львів. ун‑ту. Сер. хім. – 2015. – Вип. 56. Ч. 1. – С. 122–130.
 7. Горинь А. Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNi1‑xCoxSn. II. Електрокінетичні та енергетичні властивості / А. Горинь, В. А. Ромака, В. Я. Крайовський, В. В. Ромака, Р. Корж, О. Лах // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2015. – Вип. 56. Ч. 1. – С. 131–137.

2016

 1. Romaka V. V. Peculiarities of thermoelectic half-Heusler phase formation in Gd‑Ni‑Sb and Lu‑Ni‑Sb ternary systems / V. V. Romaka, L. Romaka, A. Horyn, P.Rogl, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, M.Orlovskyy, V. Krayovskyy. J. Solid State Chem. – 2016. – Vol. 239 – P. 145–152.
 2. RomakaV. A. Features of сonductivity mechanisms in heavily doped compensated V1–xTixFeSb semiconductor / V. A. Romaka, P. Rogl, V. V. Romaka, D.Kaczorowski, Yu. V. Stadnyk, V. Ya. Krayovskyy, A. M. Horyn // Semicond. – 2016. – Vol.50, No. 7. – P. 860–868.
 3. Romaka L. Interaction of the components in the V–{Fe,Ni}–Sn ternary systems. L. Romaka, M. Konyk, Yu. Stadnyk, A. Horyn, V. V. Romaka, R. Serkiz, V. Krayovskyy // Chem. Met. Alloys. – 2015. – Vol. 8, No. 3/4. – P. 75–82.
 4. 4. Romaka L. Contribution to the investigation of Sm–Cu–Sn ternary system / L.Romaka, V. V. Romaka, A. Horyn, Yu. Stadnyk // Met. Alloys. – 2016. – Vol. 9, No. 1/2. – P. 72–77.
 5. Ромака В. А. Дослідження особливостей механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу Hf1-хTmxNiSn / В. А. Ромака, П.–Ф. Рогль, Л.П.Ромака, В. Я. Крайовський, Ю. В. Стадник, Д. Качаровський, А. М. Горинь // Термоелектрика. – 2015. – № 6. – С. 44–52.
 6. Ромака Л. П. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик напівпровідників RNiSb (R = Gd, Lu) / Л. П. Ромака, В.В.Ромака, Ю. В. Стадник, В. Я. Крайовський, Д. Качаровський, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 1. – С. 37–42.
 7. Ромака Л. П. Дослідження особливостей кристалічної та електронної структур напівпровідникового твердого розчину Hf1-хTmxNiSn / Л. П. Ромака, В. В. Ромака, В. Я. Крайовський, Ю. В. Стадник, П.-Ф. Рогль, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 2. – С. 212–221.
 8. 8. Крайовський В. Дослідження термометричного матеріалу Zr1-xCexNiSn. В.Крайовський, В. Ромака, Ю. Стадник, Л. Ромака, А. Горинь // Вимірюв. техн. метрол. – 2015. – № 76. – С. 107–114.
 9. Ромака Л. Bзаємодія компонентів у потрійних системах {Ho, Er}–Ni–Sn при 870 K / Л. Ромака, I. Романів, В. Ромака, A. Горинь // Вісник Львів. ун‑ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. Ч. 1. – С. 45–52.
 10. Коник М. Cистеми {Nd, Sm}–Co–Sb при 770 K / М. Коник, Л. Ромака, А.Горинь, Б. Кужель, Ю. Стадник // Вісник Львів. ун‑ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. Ч. 1. – С. 53–62.
 11. Стадник Ю. Дослідження напівпровідникового твердого розчину Hf1‑xYxNiSn. II.Електрокінетичні дослідження / Ю. Стадник, В. А. Ромака, В.Крайовський, В. В. Ромака, А. Горинь, О. Лах // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. Ч. 1. – С. 163–169.

Патенти:

 1. Горинь А. М., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Ромака В. В., Корж Р. О. Термоелектричний сплав. Патент України на корисну модель № 93932. Опубл. 27.10.2014. Бюл. № 20.
 2. Горинь А. М., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Ромака В. В., Корж Р. О. Термоелектричний матеріал. Патент України на корисну модель № 95784. Опубл. 12.01.2015. Бюл. № 1.
 3. Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Горинь А. М., Ромака В. В. Сплав на основі сурми. Патент України на корисну модель № 99466. Опубл. 10.06.2015. Бюл. № 11.
 4. Мельниченко Н. О., Горинь А. М., Ромака Л. П., Стадник Ю. В. Cплав на основі стибію. Патент України на корисну модель № 103008. Опубл. 25.11.2015. Бюл. № 22.

Біографія

1969 – народився у м. Львові.

1987 – закінчив зі срібною медаллю Львівську загальноосвітню середню школу № 1.

1987 – 1993 – навчання у Львівському політехнічному інституті на електрофізичному факультеті.

1988 – 1989 – військова служба в армії.

1993 – 2001 – інженер Лабораторії дослідження фізичних властивостей інтерметалічних сполук кафедри неорганічної хімії ЛНУ імені Іана Франка.

2001-2005 – навчання в аспірантурі кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

10.2003–03.2004 – Стажування в Інституті Фізики Твердого Тіла Віденського Технічного Університету (стипендія OÄD, Відень, Австрія).

2006 – захист дисертації “Тверді розчини на основі тернарних станідів та антимонідів перехідних і рідкісноземельних металів структурних типів MgAgAs та Y3Au3Sb4” на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія (Львівський національний університет імені Івана Франка).

З 2005 – молодший науковий співробітник, з 2008 – науковий співробітник, з 2011 – старший науковий співробітник Лабораторії дослідження фізичних властивостей інтерметалічних сполук кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2013 – завідувач Міжфакультетської лабораторії диференціального термічного аналізу (за сумісництвом).

Розклад