Бабіжецький Володимир Станіславович

Посада: провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: volodymyr.babizhetskyy@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Кристалохімія карбідів, борокарбідів, боросиліцидів, фосфідів та арсенідів РЗМ та d-елементів.

Вибрані публікації

Вибрані публікації

 1. Yu. Kuz’ma , V. Babizhetskyy , S. Chykhrij , S. Oryshchyn, V. Pecharsky. Preparation and crystal structure of La2Ni12P5 and isotypic ternary lanthanoid nickel phosphides.  Z. Anorg.  Allg. Chem. 619 (1993) 587-592
 2. V. Babizhetskyy, C. Le Sénéchal, J. Bauer, S. Députier, R. Guérin. Interaction of lanthanum or cerium with nickel and arsenic: phase diagrams  and structural  chemistry.  J. Alloys Compd. 287 (1999) 174-180.
 3. V. Babizhetskyy, C. Le Sénéchal, R. Guérin, O. Isnard, K. Hiebl. Ternary rare-earth nickel arsenides of Sm20Ni42P31-type of structure: Structural  chemistry and physical properties.  Phys. Review B. 66 (2002) 014102-1- 014102- 11.
 4. V. Babizhetskyy, J. Roger, S. Deputier, R. Guérin, R. Jardin, J. Bauer, K. Hiebl, Ch. Jardin, J.-Y. Sallard, J.-F. Hallet. Synthesis, crystal structure, physical properties and chemical bonding of Gd5Si2B8: an unprecedented example of a ternary rare earth metal silicide boride compound.  Angew. Chem. 116 (2004), 2013-2017.
 5. V. Smetana, V. Babizhetskyy, G. V. Vajenine, A. Simon. New Li26 Clusters in the compound Li13Na29Ba19. Angew. Chem. 118 (2006) 6197-6200.
 6. V. Smetana, V. Babizhetskyy, G. Vajenine, C. Hoch, A. Simon. Double-icosahedral Li clusters in a new binary compound Ba19Li44: a reinvestigation  of the Ba–Li phase diagram. Inorg. Chem. 46 (2007), 5425-5428.
 7. V. Babizhetskyy, Hj. Mattausch,  A. Simon, K. Hiebl, M. Ben Yahia, R. Gautier, J-F. Halet. New examples of ternary rare-earth metal boride carbides containing finite boron- carbon chains: The crystal and electronic structure of RE15B6C20 (RE – Pr, Nd).  J. Solid State Chem. 181 (2008) 1882-1890.
 8. V. Babizhetskyy, Hj. Mattausch, A. Simon. Infinite and finite boron carbon branched chains: the crystal structures of new ternary boride carbides RE10B7C10 and RE4B3C4. Z. Anorg. Allg. Chem. 635 (2009) 737-742.
 9. V. Babizhetskyy, J. Köler, Hj. Mattausch, A. Simon. Synthesis, structure and properties of Nd2BC containing the trans-dibora— (1,3)-butadiene [C=B-B=C]8- – unit. Z. Kristallogr. 226 (2011)  93-98.
 10. V. Babizhetskyy, A. Simon, J. Bauer. Interaction of lanthanum with boron and carbon: phase diagram and  structural chemistry. Monatsh. Chem. 145 (2014) 869-876.
 11. V. Levytskyy, M. Hembara, V. Babizhetskyy, O. Myakush, B. Kotur, R. Serkiz. Synthesis, XRD and EDX studies of the new metastable phase CeCr1-x (x =0.89). J. Phase Equilib. Diff. 36 (6), 2015, 638-643.
 12. V. Babizhetskyy, O. Myakush, V. Levytskyy, J. Köhler, A. Simon, H. Michor, B. Kotur. Homogeneity ranges and physical properties of ternary Laves phases RxZr1-xNi2 (R = Gd-Lu).  J. Alloys Comp. 661 (2016) 490-494.

 

Наукова біографія

Закінчив   хімічний факультет Львівського університету імені Івана Франка у 1990 році.

1990-1994 рр. (з перервами) – аспірантура кафедри аналітичної хімії Львівського університету імені Івана Франка.

1993-1995 рр. – дослідник у Institute of Analytical and Inorganic Chemistry, Freie Universität Berlin, Germany.

1995 р.  захистив кандидатську дисертацію “Взаємодія рідкісноземельних елементів церієвої групи з нікелем та фосфором”.

З 1996 року старший науковий співробітник кафедри аналітичної хімії Львівського університету імені Івана Франка.

2000 р. – Lise Meitner research fellowship. Institut of Physical Chemistry, University of Vienna, Austria.

1998, 2001-2002 рр. –  науковий співробітник UMR CNRS 6511, Université de Rennes 1, France.

2002-2010 рр. – науковий співробітник Max-Planck-Institute for Solid State Research Stuttgart, Germany.

З 2010 року старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка

Проекти

 1. “Гідриди інтерметалічних сполук на основі РЗМ, Цирконію та Гафнію: синтез, структура, властивості” (2010–2011 рр.).
 2. “Інтерметалічні сполуки – нові надпровідники з нецентросиметричною кристалічною структурою” (2012) – в рамках українсько-австрійського науково-технічного співробітництва
 3. “Вплив Бору та Карбону на структуру, властивості сплавів на основі РЗЕ, d-елементів та їхніх гідридів”  (2012–2014 рр.).
 4. “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017 рр.).

Розклад