Кафедра фізичної та колоїдної хімії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

З ІСТОРІЇ КАФЕДРИ

     Кафедра фізичної та колоїдної хімії утворилась на базі першого хімічного інституту математико-природничого факультету університету Яна Казимира. Листом № IV NS-6612/35 від 11.07.1935 р. міністерство Віросповідань і Публічної освіти повідомило деканат математико-природничого відділу університету Яна Казимира у Львові, що розпорядженням міністра від 26.06.1935 р. на факультеті утворено кафедру фізичної хімії разом з науковим закладом.

      Першим завідувачем новоствореної кафедри (1935-1941 рр.) був Віктор Кемуля – учень Станіслава Толлочка. До 1925 р. В. Кемуля працював асистентом, 1932 р. – доцентом, а з 1936 р. – надзвичайним професором кафедри фізичної хімії. 7.10.1934 р. на прохання Віктора Кемулі рада математико-природничого факультету створила комісію з відбору інвентарю кафедри неорганічної хімії для потреб нової кафедри. Остаточно процес розподілу майна завершився у червні 1939 р. разом із закінченням ремонту приміщень для нової кафедри.

       У кінці тридцятих років, коли була заснована кафедра, її штат складався з шести чоловік: В. Кемулі (завідувача кафедри), Є. Марк, Р. Катинського, Е. Стирського, Д. Горбачова і С. Воложинського (викладачів та асистентів). Навчальний рік був поділений на три семестри (триместри). Перший триместр тривав з 4 жовтня по 15 грудня, другий – з 8 січня по 20 березня і третій – з 20 квітня по 30 червня. Тривалість триместрів залежала від Сенату університету. Кафедра забезпечувала читання лекційного курсу з фізичної хімії, а також два спеціальні курси – “Теорія і практика полярографічного аналізу” і “Застосування фізико-хімічних методів у хімічному аналізі”. Тижневе навантаження студентів становило п’ять годин з фізичної хімії, одна година відводилась на розв’язування задач і на кожен із спецкурсів. На лабораторні вправи давалось десять годин. Крім цього кожен студент міг одержати консультацію (до півтора години). Лекція тривала одну астрономічну годину. Середня плата становила 250 злотих на рік. За використання обладнання і реактивів студенти платили додатково. Перездача іспитів також оплачувалась (10 злотих за іспит). Одержані гроші перераховувались в бюджет кафедри.

       У зв’язку з світовою війною кафедра відновила свою діяльність у 1944/45 навчальному році. Відчутні кадрові втрати кафедри компенсувала група талановитих молодих хіміків, що прибули до Львова зі східних областей України. Зокрема 1945 р. із Харкова на кафедру прибули Т. Полонський, А. Діброва і Д. Грицан, який став першим завідувачем кафедри у післявоєнний період (до 1950 р.). Надалі очолювали кафедру: професор О.І. Юрженко (1950-1960 рр.), доцент Т.М. Полонський (1960-1966 рр.). З 1966 р. кафедрою керують її випускники: професор Р.В. Кучер (1966 р.), професор М.С. Цвєтков (1966-1992 рр.), професор Є.П. Ковальчук (1992-2012 р.р.), професор О.В. Решетняк (з 2013 р.).

      На факультеті у 1944/45 навчальному році навчались 10 студентів, і викладачі читали загальні курси: “Фізична хімія”, “Колоїдна хімія”, “Технологія неорганічних речовин” і “Будова речовини”. Крім цього для студентів, які спеціалізувались на кафедрі, читались спеціальні курси “Сорбційні процеси” і “Електрохімічне осадження металів”. Першими студентами, які спеціалізувались на кафедрі були, Р. Кучер, М. Троценко, М.Цвєтков, на виконання дипломної роботи прибула Г. Горшеніна. Середнє навантаження студентів дорівнювало 36 годинам на тиждень. Тривалість академічної години становила 45 хвилин. Лекцію читали дві академічні години – одну пару. Навчання в університеті було безоплатним. Після закінчення в 1947 р. університету асистентами кафедри були прийняті Р. Кучер і М. Цвєтков. У 1950 р. при кафедрі відкрили аспірантуру і першим її аспірантом став Р. Кучер. Число студентів, які спеціалізувались на кафедрі, з року в рік зростало. Вводилися нові загальні курси, розроблялись нові спецкурси. У 1950 р. в зв’язку з науковою переорієнтацією на кафедрі почали читати спеціальний курс “Емульсійна полімеризація”. У 1959 р. було введено новий загальний курс “Хімія високомолекулярних сполук”. Від курсу “Хімічна технологія” відокремилась наукова дисципліна “Процеси і апарати хімічної технології”. У 1977 р. було запроваджено курс, який спочатку мав назву “Квантова хімія”, а згодом “квантова механіка й квантова хімія”. Особливо інтенсивно вдосконалення навчального процесу, введення нових загальних та спеціальних курсів триває сьогодні, що пов’язано з введенням ступеневої вищої освіти (кваліфікація бакалавр, спеціаліст та магістр).

       У різні роки 8 співробітників кафедри захистили докторські дисертації, а саме Р. Кучер (1963 р., “Фізико-хімічне дослідження процесу рідиннофазного окислення алкілароматичних вуглеводнів”), М. Цвєтков (1972 р., “Полімерні пероксиди, їх одержання і дослідження як ініціаторів радикальної полімеризації”), М. Солтис (1982 р., “Адсорбція макромолекул на високодисперсних адсорбентах”), Є. Ковальчук (1985 р., “Електрохімічна полімеризація вінілових мономерів”), З. Яремко (1991 р., “Агрегативні процеси в полімервмісних дисперсних системах”), О. Аксіментьєва (2000 р., “Фізико-хімічні закономірності одержання і властивості електропровідних полімерів в тонкому шарі”), О. Решетняк (2011 р., “Реакції, ініційовані хімічно та електрохімічно генерованими вільнорадикальними частинками”), В. Дутка (2016 р., “Вплив реакційного середовища в процесах перетворення органічних пероксидних сполук”). Захистили кандидатські дисертації 69 співробітників, випускники аспірантури та пошукувачі: Роман Кучер, Микола Цвєтков, Веніамін Вільшанський, Георгій Сторож, Сергій Іванчев, Сергій Казьмін, Всеволод Єнальєв, Ігор Малєєв, Мирослава Ковбуз (1962), Алім Ніколаєвський, Йосип Шевчук, Йосип Опейда, Михайло Солтис, Євген Ковальчук, Ярослав Татомир, Надія Сенків, Віктор Закордонський, Анатолій Українець, Онуфрій Банах, Леонід Ганзюк, Микола Шестак, Володимир Лук’янець, Аза Сенько, Розалія Теодорович, Зіновій Яремко, Володимир Жуковський, Христина Горбачевська, Володимир Дутка (1982), Василь Федорко, Іванна Артим, Ірина Опайнич (1983), Олена Аксіментьєва, Ефрен Муньос, Валерій Гнутенко, Олександр Янчук, Роман Панкевич, Анатолій Судник, Ігор Смоленський, Мечислав Ізеницький, Анатолій Туровський, Любов Федушинська (1984), Богдан Остапович (1985), Михайло Яцишин (1991), Тетяна Плюсніна, Алла Черняк, Олександр Решетняк (1996), Оксана Герцик (1996), Ярослав Ковалишин (2000), Лідія Беднарська (2000), Наталя-Оксана Лупшак (2000), Дмитро Никипанчук (2000), Руслан Складанюк (2001), Оксана Проців (2002), Наталя Стратан (2006), Мар’яна Бужанська (2006), Ірина Гринчишин (2007), Анастасія Тугай (2007), Наталя Ткаченко (2007), Галина Мартинюк (2008), Юлія Деркач (2008), Дмитро Польовий (2009), Ірина Мороз (2009), Роман Петришин (2011), Наталія Стасюк (2013), Вікторія Колобова (2013), Ярослав Корень (2013), Наталія Мацюк (2015), Тетяна Переверзєва (2016), Наталія Давиденко (2016), Олег Бурка (2018).

       Багато випусників кафедри працює в системі Міністерства освіти, Національної Академії Наук, в міністерствах і відомствах. Р. Кучер був обраний дійсним членом Національної Академії наук України. Посмертно йому було присуджено Державну премію ім. Писаржевського за цикл робіт з рідиннофазного окислення вуглеводнів.

Персоналії кафедри:

Полонський Тихон Максимович (polonskyj), Кучер Роман Володимирович (kucher), Юрженко Олександр Іванович (yurzhenko), Цвєтков Микола Семенович (tsvetkov), Ковальчук Євген Прокопович (kovalchuk)

Співробітники

завідувачРЕШЕТНЯК Олександр Володимировичзавідувач
професорДУТКА Володимир Степановичпрофесор
професорСОЛТИС Михайло Миколайовичпрофесор
доцентБОЙЧИШИН Лідія Михайлівнадоцент
доцентГЕРЦИК Оксана Миронівнадоцент
доцентКОВАЛИШИН Ярослав Степановичдоцент
доцентОСТАПОВИЧ Богдан Богдановичдоцент
доцентЯЦИШИН Михайло Миколайовичдоцент
головний науковий співробітник, професор (сумісник)АКСІМЕНТЬЄВА Олена Ігорівнаголовний науковий співробітник, професор (сумісник)
провідний науковий співробітникСАЛДАН Іван Володимировичпровідний науковий співробітник
старший науковий співробітникКОВБУЗ Мирослава Олексіївнастарший науковий співробітник
старший науковий співробітникМАРЧУК Ірина Євгенівнастарший науковий співробітник
молодший науковий співробітникГОРБЕНКО Юлія Юріївнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникГУЛА Тетяна Георгіївнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникСТЕЦІВ Юлія Антонівнамолодший науковий співробітник
завідувачПЕРЕВІЗНИК Орест Богдановичзавідувач
інженер 2 категоріїБОДАКОВСЬКА Юлія Володимирівнаінженер 2 категорії
інженер 2 категоріїОЛЕНИЧ Оксана Миколаївнаінженер 2 категорії
інженерБУРКА Олег Андрійовичінженер
інженерМАЦЮК Наталія Василівнаінженер
старший лаборантКАРПА Мар’яна Володимирівнастарший лаборант
лаборантНАДИЧ Надія Любомирівналаборант
лаборантСЕМЕНЮК Юрій Ярославовичлаборант
аспірантЗАСТАВСЬКА Галина Миронівнааспірант
аспірантМАКОГОН Вікторія Миколаївнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Бойчишин Л. М. Аморфні металеві сплави: структура, властивості, методи дослідження: Навчальний посібник / Л. М. Бойчишин, О. М. Герцик. – Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка. 2016. – 132 с.
 2. Волошинець В. А. Фізична хімія: навч. посібник / В. А. Волошинець, О. В. Решетняк. – 2-ге вид., доповнене і змінене. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 172 с.
 3. Остапович Б.Б. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни ″Хімія високомолекулярних сполук″ для студентів хімічного факультету / Богдан Богданович Остапович // Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2014. – Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів. – 42 c.
 4. Герцик О.М. Поверхневі явища / Навчально-методичний посібник із вибіркової дисципліни «Поверхневі явища» [для студентів 5 курсу хімічного факультету, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»] / О.М. Герцик; Львів. нац. ун-т ім. Ів. Франка.-Львів: Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 77 с.
 5. Киця А. Р. Синтез наночастинок срібла та визначення їхнього розміру і полідисперсності за спектрами поверхневого плазмонного резонансу / Навчально-методичний посібник з дисципліни вільного вибору «Наноструктури» [ для студентів V курсу хімічного факультету, освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» ] / А. Р. Киця, Л. І. Базиляк, Л. М. Бойчишин, Ю. М. Гринда, О. В. Решетняк ; Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України ; Львів. нац. ун-т ім. Ів. Франка. – Львів: Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 64 с.
 6. Ковалишин Я.С. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Процеси на заряджених міжфазних межах” [ для студентів IV курсу хімічного факультету, освітньо-кваліфікаційний рівень «Баклавр» ] / Я.С. Ковалишин; Львів. нац. ун-т ім. Ів. Франка. – Львів: Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 43 с.
 7. Волошинець В.А. Фізична хімія: навчальний посібник [для студентів базового напряму «Біотехнологія»] / Владислав Антонович Волошинець, Олександр Володимирович Решетняк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 156с.
 8. Яцишин М.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Корозія та антикорозійний захист” [для студентів хімічного факультету] / Михайло Миколайович Яцишин; Львів. нац. ун-т ім. Ів. Франка. – Львів: Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 34 с.
 9. Остапович Б.Б. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни за вибором ″Електропровідні полімери″ [для студентів V курсу хімічного факультету] / Богдан Богданович Остапович; 38 c.
 10. Остапович Б.Б. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни за вибором ″Синтез та властивості полімерів і композитів″ [для студентів V курсу хімічного факультету] / Богдан Богданович Остапович; Львів. нац. ун-т ім. Ів. Франка. – Львів: Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 42c.
 11. Решетняк О.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни вільного вибору «Хімічні джерела струму» [ для студентів IV курсу хімічного факультету ] / Олександр Володимирович Решетняк ; Львів. нац. ун-т ім. Ів. Франка. – Львів: Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 44 с.
 12. Методичні рекомендації до державного іспиту з хімії [ для студентів 4-го курсу хі­мічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.040101 «Хімія» ] / Уклали доцент Пацай І.О., член-кореспондент НАН України, професор Гладишевський Р.Є., професор Обушак М.Д., професор Решетняк О.В., професор Каличак Я.М.; Львів. нац. ун-т ім. Ів. Франка. – Львів: Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 26 с.
 13. Ковальчук Є.П. Хімічна і біологічна сенсорика: навчальний посібник / Є.П. Ковальчук, Б.Б. Остапович; Я.С.Ковалишин // Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2012. – 340 с. [навчальному посібнику присвоєно гриф МОН України (лист N1/11-2672 від 04.04.2011)р.]
 14. Солтис М.М. Математичне моделювання в хімії та хімічній технології /навч. посібн., гриф МОН України) / М.М. Солтис, В.П. Закордонський – Вид. центр Львів. НУ. – 2011. – 350 с.
 15. Бакун Г.І. Електронний навчальний посібник з хімії для учнів очно-дистанційної школи Львівської обласної малої академії наук. Частина ІІ. / Г.І. Бакун, В.С. Дутка – Львів, 2010. – 72 с.
 16. Бакун Г.І. Електронний навчальний посібник з хімії для учнів очно-дистанційної школи Львівської обласної малої академії наук. Частина І. / Г.І. Бакун, В.С. Дутка – Львів, 2010. – 112 с.
 17. Тестові завдання з фізичної хімії: Кінетика хімічних реакцій. Каталіз. Електрохімія / Навч.-метод. посібник [для студ. хім. фак. ун-ту] / Герцик О.М., Остапович Б.Б., Українець А.М., Ковалишин Я.С. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 314 с.
 18. Українець А.М. Каличак Я.М. Дутка В.С. Левицька Г.Д. Кінжибало В.В. Конкурсні тестові завдання з хімії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 210 с.
 19. Остапович Б.Б., Герцик О.М., Ковалишин Я.С. Хімія високомолекулярних сполук. Частина І. Синтез полімерів: Практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 112 с.
 20. Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Фізична хімія: Підручник для хімічних спеціальностей університетів – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 800 с.
 21. Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Молекулярні самоорганізовані системи на твердій поверхні: Навчальний посібник для студентів хімічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 206 с.
 22. Яцишин М.М., Герцик О.М. Корозія металів: Лабораторний практикум для студентів хімічного факультету.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 134с.
 23. Решетняк О. В., Українець А. М., Закордонський В. П., Яцишин М.М., Ковалишин Я.С. Лабораторні роботи з фізичної хімії. І. Термохімія. Фазова та хімічна рівновага. Будова речовини: Практикум для студентів хімічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 201 с.
 24. Ковальчук Є.П., Яцишин М.М., Ковалишин Я.С. Речовина в інтерфазі. Фізична хімія тонких плівок / Навч. посібник для студентів хімічного факультету. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005. – 242 с.
 25. Солтис М.М., Закордонський В.П., Крупак І.М. Хімічна технологія. Лабораторний практикум. Ч. 1. Процеси хімічної технології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 250 с.
 26. Українець А.М., Решетняк О.В., Закордонський В.П., Яцишин М.М., Горбачевська Х.Р., Дутка В. С. Лабораторні роботи з фізичної хімії. ІІ. Хімічна кінетика. Електрохімія: Лабораторний практикум для студентів хімічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 165 с.
 27. Солтис М., Закордонський В. Теоретичні основи процесів хімічної технології / Навч. посібник для студ. ВНЗ. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 430 с.
 28. Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Фізична хімія. Хімічна термодинаміка: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 247 с.
 29. Решетняк О.В., Горбачевська Х.Р., Крупак І.М. Антикорозійний захист металевих виробів: Лабораторний практикум. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – 42 с.
 30. Закордонський В.П. Фізико хімічна механіка дисперсних систем. Текст лекцій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – 86с.
 31. Ковальчук Є.П. Фізична хімія. Електрохімія: Текст лекцій. – Львів: Ред.-вид. відд. Львів. ун-ту, 1998. – 104 с.
 32. Дутка В.С., Солтис М.М., Яцишин М.М., Панкевич Р.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з колоїдної хімії для студентів хімічного факультету. – Львів: ЛДУ, 1997. – 24 с.
 33. Солтис М.М. Моделювання хіміко-технологічних процесів. Текст лекцій. – Львів: Ред.-вид. відд. Львів. ун-ту, 1995. – 50 с.
 34. Ковальчук Є.П. Фізична хімія. Кінетика і каталіз: Курс лекцій для студентів хімічного факультету. – Львів: Ред.-вид. відд. Львів. ун-ту, 1994. – 156 с.
 35. Ковальчук Є.П. Процеси на заряджених міжфазних межах. – К.: НМК ВО, 1991. – 144с.

 

7 жовтня 2019 р. Відкриття виставки «Марія Склодовська-Кюрі. Надзвичайна жінка»

09.10.2019 | 17:55

7 жовтня 2019 року у Виставковій залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося відкриття виставки «Марія Склодовська-Кюрі. Надзвичайна жінка».
Автор проекту, дослідниця із Ягеллонського університету Аліція Рафальська-Ласоха, координатор виставки у Львові, декан хімічного факультету Григорій Дмитрів.
Детальніше про виставку можна довідатись на сайті Університету.
8 жовтня Виставку відвідала низка учнівських делегацій шкіл Львова, котрі мали можливість поспілкуватись з автором та організатором виставки.

Читати »

4 жовтня. Хімічні діалоги

09.10.2019 | 17:49

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених хімічного факультету продовжує розвиватись і започатковує нову форму діяльності: Наукові діалоги.
Перший захід з цієї серії відбувся 4 жовтня 2019 року о 13:30 в ауд. №6. Модерував діалоги бронзовий призер учнівської хімічної олімпіади в Парижі, студент 1-го курсу Анатолій Кузнєцов, котрий обрав темою обговорення “Реакції протон зв’язаного трансферу електрону в органічному синтезі”.
Найвищою цінністю цих Діалогів є те, що ініціатива їхнього проведення, як і уся організація була від Наукового товариства.
Успіхів нашій талановитій молоді!

Читати »

29 вересня Наукові пікніки у Львові

04.10.2019 | 19:12

Хімічний факультету та Наукове товариство студентів та аспіратнів Хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка  разом з корпорацією Артеріум активно взяли участь в Наукових пікнікав у Львові, котрі організовувала влада міста разом з освітнім простором LvivOpenLab.
Окрім насиченого хімічного шоу від Миколи Лехновського, нашого випускника, котрий тепер працює в корпорації Артеріум учні та їхні батьки мали змогу насолодитись виглядом різноманітних кристалів, як великих, так і таких, які треба було розглядати під мікроскопом.
Байдужих до хімії в цей день не було нікого...

Читати »

27 вересня Малопольська Ніч Науковців

04.10.2019 | 18:21

Делегація хімічного факультету у складі декана факультету Григорія Дмитріва та членів Наукового товариства студентів та аспіратнів Хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Марії Лопачак, Тараса Сеха та Гордія Андрусіва на запрошення Наукового кола хімічного факультету Ягеллонського університеу взяла участь у Малопольській Ночі Науковців, котра, традиційно відбувається в Кракові щороку в отанню п’ятницю вересня.
Окрім переймання досвіду в проведенні пізнавального хімічного показу представники Наукового товариства студентів та аспіратнів Хімічного факультету Львівського національного уеіверситету імені Івана Франка ознайомились з науковими лабораторіями...

Читати »

VІІ Школа молодих науковців “Рентгенівська дифракція: метод монокристалу”

19.09.2019 | 12:32

Шановні колеги, запрошуємо Вас до участі в школі молодих науковців.
Детальніше про школу можна ознайомитись на сайті заходу:
VІІ Школа молодих науковців “Рентгенівська дифракція: метод монокристалу”

Читати »