Органічна хімія

Тип: Нормативний

Кафедра: органічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
59Іспит
68Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548професор Обушак М. Д.ХМХ-31, ХМХ-32
648доцент Біла-Лялька Є. Є.ХМХ-31, ХМХ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
596ХМХ-31доцент Муляк О. І., доцент Біла-Лялька Є. Є.
ХМХ-32доцент Карп’як В. В., доцент Мартяк Р. Л.
680ХМХ-31доцент Матійчук В. С., доцент Остап’юк Ю. В.
ХМХ-32доцент Біла-Лялька Є. Є., доцент Мартяк Р. Л.

Опис курсу

Мета: Вивчення основних класів органічних сполук, їх методів одержання та хімічних властивостей.

Завдання: Формування цілісної системи знань з органічної хімії, формування уявлень про взаємозв’язок будови, реакційної здатності та біологічної активності органічних сполук, засвоєння принципів класифікації органічних сполук та органічних реакцій, прогнозування реакційної здатності органічних сполук на основі знання електронної будови та механізмів органічних реакцій, написання перетворень між різними класами органічних сполук, вивчення головних закономірностей (механізмів) проходження органічних реакцій.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності: нормативна навчальна дисципліна “Органічна хімія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, є базовою для вивчення таких дисциплін як “Медична хімія”, „Біоорганічна хімія”, “Фармацевтична хімія”, “Механізми органічних реакцій”, “Методи органічного синтезу”, „Хімія гетероциклічних сполук” та інших дисциплін вільного вибору студента спеціалізацій «органічна хімія» і «медична хімія».

Результати навчання:

знати:

  • теорію будови органічних речовин;
  • номенклатуру органічних сполук;
  • основні класи органічних сполук;
  • методи їх одержання і хімічні перетворення;

вміти:

  • прогнозувати і пояснювати напрямок проходження хімічних реакцій, характерних для різних класів органічних сполук;
  • писати схеми хімічних перетворень;
  • теоретично та експериментально встановлювати будову органічних речовин за їхніми спектральними характеристиками та якісними реакціями;
  • володіти експериментальними навиками проведення нескладних хімічних синтезів.