Навчальний план та програми курсів

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 102 Хімія

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 48 64 3:4 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Неорганічна хімія 64 128 16 4:8 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вища математика 48 64 3:4 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Неорганічна хімія 48 64 16 3:4 Іспит
Фізика 48 48 16 3:3 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична хімія 32 96 16 2:6 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Інформатика і програмування 32 32 2:2 Залік
Навчальна комп’ютерна практика 90 0:5,6 Диф. залік
Фізика 48 48 16 3:3 Іспит
Дія органічних речовин на психіку людини 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Хімія довкілля
16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналітична хімія 32 96 16 2:6 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Інформатика і програмування 32 0:2 Залік
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Кристалохімія 32 16 2:1 Іспит
Психологія 16 16 1:1 Залік
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Хімія життя
16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 32 1:2 Залік
Органічна хімія 48 96 3:6 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Фізична хімія 48 64 16 3:4 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Вибіркові дисципліни
Історія становлення і розвитку хімії як науки
Педагогіка
16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Навчальна ознайомча практика 90 0:5,6 Диф. залік
Органічна хімія 48 80 3:5 Іспит
Фізична хімія 48 64 32 3:4 Іспит
Фізичні методи дослідження 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:STEM освіта
Вибіркові дисципліни
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи стандартизації
Хімія координаційних сполук
32 16 2:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Біоорганічна хімія 16 16 1:1 Залік
Квантова механіка і квантова хімія 48 32 3:2 Залік
Колоїдна хімія 32 32 2:2 Іспит
Методика викладання хімії 32 32 2:2 Залік
Педагогіка та основи педмайстерності 16 32 1:2 Іспит
Політологія 16 16 1:1 Залік
Процеси на заряджених міжфазних межах 32 32 2:2 Іспит
Фізичні методи аналізу 32 32 2:2 Іспит
Хімічна екологія 16 16 1:1 Залік
Хімічна технологія 32 2:0 Іспит
Хімія гетероциклічних сполук 32 32 2:2 Іспит
Фізико-хімічний аналіз (діаграми стану) 32 32 2:2 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналіз та встановлення будови органічних сполук 26 52 1,6:3,3 Іспит
Електрохімічні методи аналізу 26 52 1,6:3,3 Іспит
Корозія та антикорозійний захист 26 52 1,6:3,3 Залік
Курсова робота 90 0:5,6 Диф. залік
Металознавство 26 52 1,6:3,3 Залік
Методи визначення кристалічної будови речовин 26 52 1,6:3,3 Іспит
Методи органічного синтезу 26 52 1,6:3,3 Залік
Наноструктуровані системи 13 13 0,8:0,8 Залік
Оптичні методи аналізу 26 52 1,6:3,3 Залік
Охорона праці 13 26 0,8:1,6 Залік
Педагогічна практика 270 0:16,9 Диф. залік
Хімічні джерела електричної енергії 26 52 1,6:3,3 Іспит
Хімія ВМС 39 52 2,4:3,3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Математичні методи моделювання та оптимізації в хімії
Розрахункові методи в хімії та матеріалознавстві
26 26 1,6:1,6 Залік